Ordlista

Koldioxidneutral

Återvinning (av material) i slutet kretslopp

Dubbelsidigt

Återvinna

Rekonditionera

Factory Produced New Models

Återanvända

2-i-1 (Multi 2), 4-i-1 (Multi 4), N-på-1

Koldioxidneutral

"Koldioxidneutral innebär att nettoutsläppen, enligt en transparent beräkningsmetod, är lika med noll tack vare en minskning av utsläppen och kompensation för resterande utsläpp."*
*UK Government, Department of Energy & Climate Change, oktober 2009

  Till toppnavigeringen

Återvinning (av material) i slutet kretslopp

Uttjänta produkter samlas in av Canon och material utvinns i en mekanisk process på en Canon-anläggning så att det kan användas i tillverkningen av en annan Canon-produkt eller -komponent. Dessa produkter samlas in igen i slutet av nästa användningsfas och hanteras då på samma sätt. Detta ger ett slutet kretslopp för materialet.

  Till toppnavigeringen

Dubbelsidigt

Dubbelsidiga utskrifter.

  Till toppnavigeringen

Återvinna

Den process som används för att förbrukat material ska kunna återanvändas i produkter, material eller ämnen, för samma syfte som tidigare eller för ett annat syfte, utan att materialets sammansättning ändras. Det omfattar organiskt material men inte energiåtervinning eller material som ska användas som bränsle eller för deponi.

  Till toppnavigeringen

Rekonditionera

Produkterna skickas tillbaka till en Canon-fabrik eller lokal Canon-anläggning för rekonditionering, vilket kräver förhållandevis lite arbete (till exempel utbyte av delar i förebyggande underhåll) så att de sedan kan säljas eller hyras ut på nytt.

  Till toppnavigeringen

Factory Produced New Models

En FPNM-enhet är en förnyad version av originalmodellen som består av både nya och befintliga delar. Originalutrustningen samlas in från marknaden och skickas till en Canon-fabrik för demontering till ramnivå. Demonterade delar rengörs och testas noggrant, och varje ombyggd maskin genomgår samma kvalitetskontroll som nytillverkade enheter. Därmed kan vi garantera att de har samma kvalitet och prestanda som ursprungsmaskinen.

  Till toppnavigeringen

Återanvända

Produkter som inte är förbrukade används på nytt i samma syfte som de en gång tillverkades för.

  Till toppnavigeringen

2-i-1 (Multi 2), 4-i-1 (Multi 4), N-på-1

2-i-1 (Multi 2): skriva ut två sidor på ett ark.
4-i-1 (Multi 4): skriva ut fyra sidor på ett ark.
N-på-1: skriva ut flera sidor på ett ark.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Environment
Tillverka
Använd
Återvinna
Verksamheter
ISO 14001
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report