ISO 14001 – Canons samlade ISO 14001-certifiering

Canon-koncernen är en av mycket få organisationer som har uppnått ISO 14001-certifiering som täcker alla våra verksamheter globalt. I Europa, Mellanöstern och Afrika är cirka 200 Canon-anläggningar i 25 länder ISO 14001-certifierade. Detta kombinerade certifikat omfattar sedan 2007 vårt miljöledningssystem (EMS) som finns på mer än 700 Canon-anläggningar världen över.

För att uppfylla de stränga kraven i den internationella ISO 14001-standarden måste vi på Canon kunna visa att vårt EMS gör att vi kan hantera miljöeffekterna från våra produkter och verksamheter. Vi måste uppfylla all tillämpbar miljölagstiftning, förhindra föroreningar och fortlöpande förbättra våra miljörelaterade resultat.

Med hjälp av vårt miljöledningssystem tar vi hänsyn till miljöaspekter i hela produktens livscykel, inklusive design, utveckling, inköp av delar och material, tillverkning, distribution, användning, insamling och återanvändning. Vårt EMS omfattar också byggnader och verksamheter. Läs mer om våra miljöaktiviteter.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Environment
Tillverka
Använd
Återvinna
Verksamheter
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report