Återvinning – bidrar till kretsloppsekonomin

För att bevara ändliga naturresurser och motverka klimatförändringar åtar vi oss att återanvända och återvinna material, delar och komponenter. Vi bedriver olika program som gör det möjligt för oss att återanvända och återvinna resurser, minska vår miljöpåverkan och erbjuda våra kunder hållbara produktalternativ.

En lista över miljötermer finns i vår ordlista.

I det frivilliga EU-avtalet om bildhanteringsutrustning, som Canon undertecknat, ingår åtaganden att tillhandahålla information om alternativ för hanteringen av uttjänta förbrukningsvaror.

Vi återvinner och förnyar produkter och material på många områden.

Avfall

Tonerbehållare

Återvinning av servicekassetter

Factory Produced New Models

Rekonditionering

Uttjänta produkter

Avfall

Vi återanvänder avfall från produkter och processer i nya produkter för att spara resurser. Exempelvis återvinner vi plast från inlämnad utrustning i nya produkter som imageRUNNER ADVANCE och höljena till våra räknare. Bubbelplasten runt våra bläckpatroner består till 70 procent av återvunnen plast.

  Till toppnavigeringen

Tonerbehållare

Vi har inget paneuropeiskt program för återlämning och återvinning av tonerbehållare. Kontakta närmaste Canon-kontor om du vill ha information om återvinningstjänster för tonerbehållare från Canon i ditt land. Du kan även höra med kommunen eller berörd myndighet om önskvärda kasseringsmetoder. I de flesta fall kan tonerbehållare återvinnas tillsammans med övrig plast, bara de inte innehåller farligt material och det innebär mindre miljöpåverkan än via lokala återvinningsanläggningar.

  Till toppnavigeringen

Återvinning av servicekassetter

tcrp25th_logo_c

Canon var det första företaget som införde återvinningsprogram för servicekassetter (1990). Varje år samlar vi in cirka 20 000 ton servicekassetter över hela världen, vilket minskar koldioxidutsläppen med 30 000 ton och eliminerar behovet av 15 000 ton i nya råmaterial. Läs mer om våra 25 år med återvinning.

Det WEEE-kompatibla programmet finns i 18 länder i Europa. Kunderna kan returnera tomma kassetter till oss helt kostnadsfritt. Kassetterna återanvänds eller återvinns till 100 % i en process med slutet kretslopp. Vi kan återanvända materialet i servicekassetter utan att kvaliteten på plasten försämras. Läs mer om hur vi återvinner servicekassetter.

Återvinning av servicekassetter i slutet kretslopp

  Till toppnavigeringen

Factory Produced New Models

En FPNM-enhet (tidigare kallad ”återtillverkad”) är en förnyad version av originalmodellen som består av både nya och befintliga delar. Originalutrustningen samlas in från marknaden och skickas till en Canon-fabrik för demontering till ramnivå. Demonterade delar rengörs och testas noggrant, och varje ombyggd maskin genomgår samma kvalitetskontroll som nytillverkade enheter. Därmed kan vi garantera att de har samma kvalitet och prestanda som ursprungsmaskinen.

Upp till 93 viktprocent av komponenterna återanvänds, vilket sparar värdefulla resurser och minskar miljöpåverkan. Data raderas, programvara uppgraderas, apparaten får ett nytt serienummer och räkneverket återställs till noll. Skrivaren säljs sedan i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Se vår FPNM-broschyr.

Se vår FPNM-video.

Se Canons definition av Factory Produced New Models.

Océ Premia Class-enheter, inklusive produktions- och storformatskrivare, genomgår en liknande process, som minimerar avfallet och möjliggör återanvändning av komponenter, för att ge maskinerna ett nytt liv.

  Till toppnavigeringen

Rekonditionering

Renovering är en mindre omfattande process än den som används för att skapa Factory Produced New Models. Arbetet utförs av våra nationella säljorganisationer i de olika länderna. Slitna delar byts ut eller rengörs, så att utrustningen kan säljas igen i samma land. Läs Canons definition av rekonditionering.

  Till toppnavigeringen

Uttjänta produkter

I EU måste tillverkarna se till att en miljövänlig sluthantering av uttjänta produkter är möjlig. Detta ansvar beskrivs i tre olika EU-direktiv som syftar till att minska avfallet och minska miljöpåverkan från farliga ämnen som kan finnas i produkterna. Ta reda på mer om direktiven som gäller elektriskt och elektroniskt avfall,batterier och ackumulatorer och förpackningar.

Som ett tillägg till EU-direktiven har Canon sedan 2011 undertecknat EU:s frivilliga överenskommelse för att minska miljöpåverkan från utrustning för bildåtergivning. Avtalet fick 2013 stöd av Europakommissionen som en motsvarighet till bindande förordningar och inkluderar ett åtagande att informera om alternativ för hantering av uttjänta förbrukningsvaror.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Environment
Tillverka
Använd
Verksamheter
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report