Hållbarhetsrapporter för Canon Europe och Canon Inc.

Canon Europes hållbarhetsrapporter omfattar Canons verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika och beskriver allt från miljöarbete till lokalt samhällsstöd.

Canon Inc., vårt moderbolag i Japan, har publicerat miljörapporter sedan 1990-talet och årliga, globala hållbarhetsrapporter för hela koncernen sedan 2003. Dessa rapporter behandlar våra miljörelaterade mål, åtgärder och resultat vad gäller utveckling och tillverkning av produkter i syfte att minska miljöpåverkan och hjälpa kunderna spara energi och andra resurser. I rapporten beskrivs också Canon-koncernens ekonomiska och sociala påverkan.

Hållbarhetsrapporter för Canon Europe och Canon Inc. finns att hämta nedan.

Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Environment
Tillverka
Använd
Återvinna
Verksamheter
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter