Använda – spara resurser och spara ekonomi

Våra kunder sparar resurser och ekonomi och minskar sin miljöpåverkan genom att använda våra produkter, tjänster och lösningar. Innovationer och förbättringar innebär att våra produkter förbrukar mindre energi och papper när kunderna använder tillgängliga funktioner. Det här sparar resurser och minskar koldioxidutsläppen – från multifunktionsenheter till kontorsräknare.

I det frivilliga EU-avtalet om bildhanteringsutrustning, som Canon undertecknat, har vi gjort strikta åtaganden vad gäller energi- och pappersbesparingar.

Energibesparing

Resursbesparingar

Minskade koldioxidutsläpp

Tidsbesparande

Energibesparing

De allra flesta av Canons produkter uppfyller Energy Star®-kraven. Deras TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning) hör till den lägsta. Våra energieffektiva produkter har många gånger tilldelats utmärkelser inom kategorin ”Outstanding Achievement” av Buyers Laboratory LLC (BLI), däribland utmärkelsen ”A4 MFP Line of the Year” vintern 2014, förutom en rad individuella utmärkelser. Mer information finns här.

Ett antal Canon-produkter märks med det frivilliga, tyska miljömärket Der Blaue Engel. Detta avser standardkonfigurationer av enheterna. Canon i ditt land kan ge mer information om du behöver andra konfigurationer.

Canons fixeringsteknik (fixerar toner på papperet) sparar också energi. I vår serie imageRUNNER ADVANCE använder vi en speciell fixeringsfilm och en keramisk värmeenhet som ger snabbare uppvärmning efter viloläge, snabba första utskrifter och avsevärt lägre elförbrukning – upp till 80 procent för vissa av modellerna jämfört med skrivare som använder traditionella tekniker.

Våra PIXMA-modeller är 100 % Energy Star®-certifierade och har mycket låg elförbrukning i viloläge.

Vi har också räknare som drivs helt med solenergi eller har en batterisparfunktion.

  Till toppnavigeringen

Resursbesparingar

Picture_orange banner_UseVåra produkter, tjänster och lösningar hjälper kunderna att spara resurser på många sätt. Med hjälp av våra utskriftstjänster kan kunderna hitta besparingsmöjligheter i skrivarmiljön, och Canons företagstjänster fokuserar på hanteringen av information och media och digitala processer i flera kanaler.

Papper: Produktfunktioner och programlösningar hjälper kunderna att hantera sina utskriftsbehov samtidigt som de sparar resurser.

  • Genom att ha duplexutskrifter (dubbelsidigt) som standard kan man halvera pappersförbrukningen. I enlighet med det frivilliga EU-avtal (EUVA) som Canon undertecknat har dubbelsidig utskrift varit standard på alla enheter sedan den 1 januari 2012.
  • Om du skriver ut mer än två sidor på samma ark (2-i-1-, 4-i-1- och N-på-1-utskrift) sparar du ännu mer papper. Enligt avtalet är N-på-1-utskrift standard.
  • Att ha svartvit utskrift som standard sparar bläck.
  • Skyddad utskrift (när dokumentets ägare måste identifiera sig vid skrivaren) innebär att att utskrifter och konfidentiella dokument inte blir liggande öppet på skrivarens utmatningsfack, något som förhöjer säkerheten.
  • Om du delar dokument digitalt utan att skriva ut dem minskar du självklart pappersförbrukningen. Ta reda på mer om Canons dokumentlösningar.
  • En del av Canons PIXMA-enheter har en miljöinställning som visar hur mycket papper, energi och CO2 du sparar med rätt inställningar.

Vi följer en inköpspolicy för papper och har full spårbarhet i hela vårt pappersdistributionsnät. Certifierat och återvunnet papper utgjorde 86 % av det papper vi omsatte under 2013, och vissa länder erbjuder kunderna koldioxidneutralt papper. Våra pappersleverantörer uppfyller EU:s förordning om timmer.

Bläck: På PIXMA-modellerna används separata bläckpatroner, vilket minskar slöseriet med bläck. Både PIXMA och några av våra storformatsskrivare använder vattenbaserat bläck. Eftersom sådant bläck inte innehåller lösningsmedel har det liten inverkan på miljön. På storformatskrivarna används speciella bläckpatroner som töms helt innan de byts ut, och det finns ett ekonomiläge som sparar i genomsnitt 20 procent av bläcket.

Ta reda på mer om PIXMA-modellerna och våra storformatsskrivare.

Toner: Våra tonerkassetter kan återvinnas helt så att vi använder våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Ta reda på mer om vårt WEEE-kompatibla återvinningsprogram för laserservicekassetter som används i 18 länder i Europa och hur du återvinner dina förbrukade servicekassetter. Vi har även ett europeiskt återvinningsprogram för bläckkassetter i 15 länder.

Factory Produced New Models (FPNM): Ta reda på hur Canon ger multifunktionsskrivare nytt liv som Factory Produced New Models

Se vår FPNM-broschyr.

Se vår FPNM-video.

Ta reda på mer om Canons åtaganden vad gäller uttjänta produkter.
Se Canons definition av Factory Produced New Models.

  Till toppnavigeringen

Minskade koldioxidutsläpp

Effektivare utskrifter, mindre energiförbrukning och anpassade skrivarinställningar leder till lägre koldioxidutsläpp. I Österrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz erbjuder Canon koldioxidneutrala utskrifter för kunder som köper eller hyr en ny imageRUNNER ADVANCE-enhet. Här ingår kompensation för alla koldioxidutsläpp från utskrifter och service. Ta reda på mer om Canon Österrikes koldioxidneutrala utskrifter.

  Till toppnavigeringen

Tidsbesparande

Efter installation gör vår digitala underhållsservice att kunderna snabbare får hjälp, eftersom underhållet görs på distans. Det sparar CO2 eftersom ingen servicetekniker måste åka ut.

  Till toppnavigeringen

spacer
					image
Environment
Tillverka
Återvinna
Verksamheter
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report