Samhälle – socialt ansvarsfullt företagande

Vi strävar efter att som företag ta ett socialt ansvar inför alla våra aktörer. Vår företagsfilosofi Kyosei är en vision om hur alla människor oavsett etnicitet, politisk uppfattning, kön, funktionsförmåga, religion eller kultur kan leva och arbeta tillsammans i harmoni.

I Kyosei-kulturen ingår följande:
• Respektera våra kunder
• Vägleda våra anställda
• Stödja det omgivande samhället
• Minska vår påverkan på miljön.

Bland våra aktörer finns investerare, frivilligorganisationer, kunder, lokala samhällen, anställda och leverantörer. Vi har ansvar för alla grupper och strävar efter att uppfylla deras förväntningar och våra skyldigheter gentemot dem. Vi hjälper våra anställda att förstå sin roll i att stödja företaget, och vi strävar efter att bedriva ett rättvist och etiskt företagande som ger en hållbar ekonomisk tillväxt.

Vi samarbetar med organisationer, individer och lokala samhällen där vi är verksamma; vi engagerar oss i sociala frågor och i hälsofrågor och arbetar för att skapa välstånd. Vi investerar i regionala och lokala projekt och tar ansvar för de parter som vi är beroende av.

Stödområden
Vår sponsring och våra samarbeten omfattar fem områden. Dessa områden stämmer överens med vår verksamhet och vår företagsfilosofi.

  • Konst och kultur: här ingår stöd till modeveckorna i London, Milano och Paris och till London Symphony Orchestra
  • Sport: i EMEA-området är vi en mångårig sponsor av fotboll, och sponsorer av konståkning inom ISU och IAAF World Athletics Series till 2016
  • Utbildning och forskning:Canon Foundation verkar för kulturellt och vetenskapligt utbyte mellan Japan och Europa
  • Humanitärt stöd: vi stödjer Röda korset med allt från hjälp till katastrofdrabbade till satsningar på behövande barn och ungdomar

Ytterligare information

Vad är Kyosei?
Läs mer om våra regionala projekt.
Läs mer om våra lokala stödprojekt.
Ta reda på mer om våra riktlinjer för arbetsplatsen och stöd för anställda.
Ta reda på mer om hur Canon minskar sin miljöpåverkan.
Ta reda på mer om hur Canon uppfyller lagstiftning gällande ekonomisk styrning och företagsstyrning.
Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office

spacer
					image
Samhälle
Regionalt
Lokalt
Arbetsplats
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter