Hållbarhetsrapporter för Canon Europe och Canon Inc.

Canon Europes regionala hållbarhetsrapporter omfattar Canons verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika och beskriver allt från miljöarbete till lokalt samhällsstöd.

För Canon EMEAs regionala hållbarhetsrapport år 2013 använder vi GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer med tillämpningsnivå B. Läs GRI-tabellen här (endast på engelska).

Canon Inc., vårt moderbolag i Japan, har publicerat miljörapporter sedan 1990-talet och årliga, globala hållbarhetsrapporter för hela koncernen sedan 2003. Dessa rapporter behandlar våra miljörelaterade mål, åtgärder och resultat vad gäller utveckling och tillverkning av produkter i syfte att minska miljöpåverkan och hjälpa kunderna spara energi och andra resurser. I rapporten beskrivs också Canon-koncernens ekonomiska och sociala påverkan.

Hållbarhetsrapporter för Canon Europe och Canon Inc. finns att hämta nedan.

Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office [PDF, 5.9 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2014 [PDF, 2.9 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2013 [PDF, 1.7 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 951 KB]
Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2014 [PDF, 8.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2013 [PDF, 8.2 MB]
spacer
					image
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter