Canon i Almedalen

Cirkulär ekonomi på agendan

Bodil Nordin är hållbarhetschef på Canon Svenska sedan två år tillbaka. Högst upp på hennes agenda står cirkulär ekonomi, större socialt engagemang och minskad miljöpåverkan för Canons kunder. Hon vill förändra attityden kring återtillverkning och få fler att förstå att avfall har blivit en tillgång. I Almedalen medverkar hon i en paneldebatt om offentlig upphandling som arrangeras av tidningen Miljö & Utveckling.

Upphandlare vägrar återvunna produkter

Bodil Nordin driver nu frågan för att fler ska våga upphandla maskiner som är tillverkade av återvunna delar. Många inköpare, framför allt inom det offentliga, har tyvärr ett ensidigt miljötänk när det gäller återanvändning. Ett återkommande krav i upphandlingar är till exempel att maskiner som fortfarande fungerar ska säljas vidare på en begagnatmarknad när de har tagits i retur. Men tyvärr vågar de inte själva köpa sådana produkter. I stället ställs kravet att de egna inköpen enbart ska bestå av helt nya maskiner. Trots garantier, kvalitetsstämplar och en lägre miljöpåverkan så föredrar man alltså att köpa nytt – samtidigt som man ställer krav på att återanvändning ska ske i nästa led i stället.

Läs mer
Upphandlare vägrar återvunna produkter

Cirkulär ekonomi

På Canon har vi länge satsat på cirkulär ekonomi och hållbarhet och vi har en hel skrivarserie som till 80 procent är tillverkad av återanvända delar och komponenter från andra skrivare. Det handlar om kretskort, trummor, fixeringsvalsar och framkallare med mera. Under de senaste fem åren har Canon i olika initiativ återanvänt nästan 15 000 ton delar direkt och ytterligare drygt 19 000 ton plastråvara vilket har positiv effekt på både klimatpåverkan och resursanvändning.

Mer info
Cirkulär ekonomi

Paneldebatt

Almedalen handlar om dialog och att lyfta samhällsfrågor. Inom offentlig upphandling handlas varor och tjänster in för knappt 700 miljarder kronor varje år. Det är därför lätt att förstå att offentlig upphandling kan vara ett styrmedel mot ett mer hållbart samhälle. Canons hållbarhetschef lyfte frågan om vikten av återtillverkning och få fler att förstå att avfall har blivit en tillgång. Se debatten som tidningen Miljö & Utveckling anordnade.


Se debatten här

Läs mer om Canons hållbarhetsarbete

Paneldebatt