BUSINESS BYTES

Bemästra era informationssilon– hur IT-chefen kan gå i täten för den digitala omvandlingen

  • Postad 2 år sedan
  • 3 minuters läsning

Nu för tiden är alla företag digitala. Eftersom tekniken nu är kärnan i så gott som alla aspekter av ett företag måste samtliga chefer – inte bara IT-chefen – förstå, välkomna och sträva efter att få ut mesta möjliga av den nya teknik som är aktuell för verksamheten. Digital omvandling kräver med andra ord en hög nivå av intern samordning för att kunna genomföras. Det är dock ofta så att IT-avdelningen och ledande beslutsfattare har en mer avslappnad inställning än vad som egentligen är tillrådligt.

Vem bör leda arbetet med att genomföra den digitala omvandlingen? Medan de digitala förmågorna utvecklas ställs företaget inför nya utmaningar vad gäller allt från säkerhetsrisker till effektiv dataintegrering. Därför är det naturligt att IT-chefen visar vägen mot den digitala förändringen. För att möjliggöra effektiv styrning måste naturligtvis IT-avdelningens mål vara i linje med företagets övergripande mål.

Fast det är lättare sagt än gjort. Även om rätt personer måste vara delaktiga i samtliga affärsbeslut för att säkerställa att alla affärsprioriteringar tas i beaktande, är det onekligen så att ju fler personer som ingår i processen desto mer tid går det åt. Mer komplexa företagsstrukturer innebär naturligtvis att beslutsfattandet blir mer krävande, vilket kan förhindra snabba framsteg.

Genom att införa sådant som ansvar, uppföljning och kommunikation i styrprocessen får många fler personer möjlighet att delta i diskussionerna som kan fördröja förloppet. Men samtidigt får IT-cheferna på så sätt värdefulla insikter och nya idéer till den digitala förändringen.

Genom att skapa en styrprocess som kombinerar tydliga ansvarsområden med flexibilitet, samtidigt som nya idéer välkomnas, kan IT-chefer säkerställa att styrsättet leder fram till den önskade förändringen. Dessa strukturer kan ibland kännas som en börda, men det är också en unik möjlighet att forma förändringarna på ett sätt som garanterat gynnar hela verksamheten. Det interna informationsflödet kommer otvivelaktigt att förbättras.

Genom att säkerställa att sakkunniga från olika affärsenheter ingår i processen kan de ansvariga för IT-projekten eliminera risken för att dessa blir experiment som saknar koppling till den faktiska företagsverksamheten. I en bra ledningsstruktur utnyttjar man feedback på IT-prestanda, efterlevnad och påverkan på olika affärsenheter för att se till att förändringarna tillför värde till verksamheten.

Det är först när utmaningarna med förändringarna antas gemensamt som den digitala omvandlingen blir verkligt omvälvande. Med rätt stöd kan en målmedveten IT-chef se till att så sker.