BUSINESS BYTES

Hinder för framgång för småföretag

  • Postad 1 år sedan
  • 2 minuters läsning

Som småföretagare är ditt mål självklart – du vill förbättra dina affärsprocesser och samtidigt ge dina kunder konkurrenskraftig service. Men mindre företag har sällan tillgång till de resurser som större organisationer har. Men alla stora företag började i liten skala – så vad kan småföretag lära sig från de stora aktörerna?

Den växande adminbördan

Den växande högen med pappersarbete är en alltför välbekant syn för många småföretagare. Forskning från Canon tyder på att nästan en tredjedel (28 procent) av små- och egenföretagare i Europa lägger mer tid än de önskar på allmän administration. Detta innebär i sin tur att 29 procent av företagen säger att de inte lägger tillräckligt med tid på att bearbeta och generera nya kunder. 

Användning av IT-resurser

Chefer på stora företag är inte immuna från att bli nedtyngda av den dagliga driften. IT-chefer på blue chip-företag kritiseras ofta för att de tillbringar för mycket tid i datacentret och inte tillräckligt med tid på områden som ger mervärde. Vissa experter talar om Paretos lag som går ut på att 80 procent av verkan är resultat av 20 procent av orsakerna. Denna lag, som kallas 80/20-regeln, är en guide för hur vissa av företagens ansträngningar kan vara bortkastade.

Använda principer i praktiken

När det gäller IT-chefer anser vissa branschanalytiker att resurserna skulle kunna utnyttjas bättre om de kan använda mer resurser på att generera nya affärsmöjligheter istället för till pappersarbete.

Men eftersom 49 procent av små- och egenföretagare ser byråkrati som en utmaning för deras verksamhet är det inte lätt för dem att skifta fokus från drift till affärsutveckling.

Molnmöjligheter

Istället för att ta itu med pappershögarna när de kommer tillbaka till kontoret kan småföretagare använda mobila molntjänster så att de anställda kan ta emot och uppdatera information när de är på språng. Kontoret bör också gå över till digitala processer. Genom att skapa elektroniska versioner av dokumentation med ny utskriftsteknik kan de ha full kontroll över hanteringen av affärsinformation. 

Administrativa utmaningar kan övervinnas genom att lära från stora företag, införa ny teknik och utnyttja digitala metoder och processer. Detta kan i hög grad minska tiden som läggs ner på tidskrävande administrativa sysslor och kan öka produktiviteten eftersom företaget kan fokusera på aktiviteter som ger faktiska affärsresultat.