BUSINESS BYTES

Får jag låna dig i åtta sekunder?

  • Postad 4 år sedan
  • 3 minuters läsning

Ibland är det svårt att behålla koncentrationen, eller hur? Det är inte bara en subjektiv känsla, utan faktiskt ett påstående som baseras på nyligen genomförd forskning: vårt uppmärksamhetsomfång blir kortare och kortare. Med alla våra moderna apparater som tävlar om vår uppmärksamhet, allt från smarttelefoner och surfplattor till anslutna tv-apparater och annan bärbar teknik, har din genomsnittliga kund ett uppmärksamhetsomfång på drygt åtta sekunder.


Åtta sekunder!


Det betyder naturligtvis inte att människor endast kan behålla koncentrationen i åtta sekunder åt gången. Vi kan alltid koncentrera oss på en arbetsuppgift eller text om den är intressant (eller om vi får betalt för det!). Det betyder dock att det genomsnittliga företaget endast har åtta sekunder på sig att locka till sig en ny kund. Det är ungefär 20 sekunder kortare än den genomsnittliga tv-reklamen. Av den orsaken handlar den här artikeln inte om att klämma in så mycket information och varumärkeskunskap som möjligt på åtta sekunder. Den handlar om hur man får de där första åtta sekunderna att bli avgörande.


I motsats till vad många tror kräver det här nödvändigtvis inte chockbehandlingar eller stuntmän, men det hjälper att ta hänsyn till en enkel uppmaning: ”vi är alla mediaföretag nu”. Det här uttalandet myntades av Forrester-analytikern Nick Thomas 2009 och har varit framstående marknadsförares krigsrop sedan dess. Och är det konstigt?


Publiken blir allt mer splittrad i takt med att digital mediakonsumtion tar över. Användare kräver mer och mer engagerande innehåll gratis. Företag kämpar med att göra sin röst hörd över det öronbedövande bullret från ständiga marknadsföringsbudskap. Marknadsföringsteam måste hela tiden skapa marknadsföringskampanjer som ger konsumenterna äkta mervärde och förstå sina kunder utan och innan.


Allt detta är naturligtvis marknadsföringschefens ansvar. Varumärken har sedan länge utnyttjat innehåll för att engagera användare, men i takt med att vi förflyttar oss från ett distributionsparadigm till ett konsumtionsparadigm blir ett antal nya förmågor prioritetsområden. 

Den första är snabbhet.


Om du funderar på kännetecknen för sådana företag som har anammat ett mediatankesätt är det uppenbart att de är innehållsmaskiner. Mediaföretag producerar innehåll som intresserar deras läsare och uppmuntrar dem att dela, och de gör det snabbt. Det finns ingen byråkrati och det saknas personer som ska godkänna juridiska beslut (i de flesta fall) och personer som ska stämma av med varumärket. Snabbhet är nyckeln.


Den andra förmågan är redigering.


Det viktigaste i en bra redigering är tydlighet. Det gäller att fånga de första åtta sekunderna av din användares uppmärksamhet, och sedan kanske åtta till. Effektiva redaktörer är alltid intresserade av materialet de skriver och måste kunna sätta sig in i den grundläggande målsättningen med varje innehållsdel och hur den passar in i de bredare marknadsföringsmålsättningarna. I och med att innehåll blir allt mer mångsidigt efterfrågas den här förmågan mer och mer.


Slutligen bör marknadsföringschefer lära sig hur de gör sina kunder till hjältarna i sina egna historier.


Varumärken ska hylla sina kunder och inte sig själva. De bästa historierna har alltid en mänsklig aspekt. Det är lätt att förstå varför – för att läsarna är människor. De ser sig själva i historierna och kan identifiera sig med huvudpersonerna.  Kunderna kommer att kunna ta till sig din historia bättre om du förmedlar den till dem på deras nivå. Marknadsföringschefer bör försöka föreställa sig hur deras företags produkter eller tjänster berör folks liv och ta fasta på det.


Exceptionella mediaföretag skapar innehåll som är tillräckligt speciellt för att vara trovärdigt och tillräckligt universellt för att vara relevant. Även om skapandet av historier kring ett varumärke är ett hett ämne så har begreppet faktiskt funnits i flera årtionden.  Historier handlar inte om fakta, tabeller och statistik. De ska vara fängslande, minnesvärda och inspirerande. De låter oss fly vardagen och transporterar oss till en plats där vår fantasi kan löpa fritt.  Det har aldrig varit en lätt uppgift att fånga och behålla kunders uppmärksamhet och i och med dagens digitala revolution, tekniska explosion och spridning av innehåll har det blivit mycket svårare. Men det är inte omöjligt.


Så fångade vi din uppmärksamhet?