BUSINESS BYTES

Kan teknik förändra den moderna sjukvården?

  • Postad 4 år sedan
  • 4 minuters läsning

Vårdsektorn står inför en vändpunkt. Befolkningen i EU blir allt äldre. Aktuella prognoser från EU-kommissionen visar att det kommer att ske en 72-procentig ökning av antalet personer i åldern 65 år och äldre 2050, vilket innebär en tredjedel av befolkningen kommer att vara nära pensionsåldern om 35 år. Enligt IDC Health Insights¹ ökar efterfrågan samtidigt som resurser och tillgång till hälso- och sjukvård minskar. Det införs allt fler statliga regler och förordningar och sjukvårdsorganisationer är dessutom under allt större press att leverera bra kvalitet under tuffa förhållanden.

Integrering

Integrering av vård- och omsorgstjänster betraktas av många som en nyckelfärdig lösning för att minska belastningen på vården – och det är vettigt. Nästan en tredjedel av äldre människor i Europa lever med en kronisk sjukdom², så allt som kan motverka fragmenteringen av tjänster, minska dubbelarbete och fördela allt färre resurser på ett mer effektivt sätt kan bara vara positivt. Sjukhus som kan samarbeta med social omsorg får en mycket klarare och mer fullständig bild av patientens behov, för att inte tala om hur mycket de kan spara i tid och på administrativa avgifter.

Effektiv kontakt mellan sjukvård och omsorg kan försäkra patienterna om att deras bakgrund kommer att förstås och deras behov tillgodoses. Och kanske viktigast av allt, om information delas på ett effektivt sätt mellan de två tjänsterna kan sjukvård äntligen börja gå från ett reparerande till ett förebyggande system och hantera det moderna samhällets krav.

Personalisering

Ett konsumentdrivet hälsosystem växer också fram, där människor bedömer sina erfarenheter av hur de behandlas som person, snarare än hur deras sjukdom behandlas. Personaliseringen av sjukvården framgår tydligt av att det nu finns mer än 97 000 hälsoappar över hela världen och hälsogrupper på nätet för informationsutbyte utanför det traditionella förhållandet mellan läkare och patient. Individer kan välja och använda onlineverktyg och tekniker för att skräddarsy sin vård efter sina egna värderingar och mål.

I ett personligt hälsosystem finns det inte längre vårdprocesser som måste passa alla och information demokratiseras och görs fritt tillgänglig så att patienter kan bli bättre informerade. Digitala tekniker används för att göra det lättare för människor att hålla kontakt med sitt vårdteam och ge konsumenterna möjlighet att vara involverade i hanteringen av sin egen hälsa och välbefinnande.

Industrialisering

Vid sidan av integrering och personalisering har sjukvården hållit på att industrialiseras ett bra tag och genomgår förändringar som speglar de som började i andra branscher för hundra år sedan. Teknik och bättre informationshantering underlättar i hög grad denna process. Elektroniska recept har till exempel har visat sig leda till 50 procent färre receptfel jämfört med handskrivna recept. Recept kan kontrolleras elektroniskt för att se till att de uppfyller kraven för rimliga läkemedelsmängder, interaktioner med andra läkemedel, patientens allergier och kliniska tillstånd. Detta kan göras på ett ögonblick inom fullt fungerande elektroniska journaler och tillgänglig patientinformation. Det finns en ökande tendens mot standardisering av roller och uppgifter i syfte att effektivisera patientenservice, och en arbetsfördelning för att underlätta bördan av nedskärningar i budget och personal. Alla dessa förändringar utlovar en effektivare sjukvård, men industrialisering behöver patientanpassning och integrering av tjänster för att nå sin fulla potential.

Vikten av data

Den gemensamma nämnaren i allt detta är givetvis information. Sjukhus samlar in mer patientinformation än någonsin, samtidigt som avancerad teknik sprids från stora anläggningar till mindre, lokala enheter. Webbaserat informationsutbyte i form av dokument, bilder och rapporter blir allt vanligare.

Spårningssystem eller programvara kan minska väntetider och tala om för läkare exakt var en patienter befinner sig. Vissa sjukhus använder trådlösa surfplattor för att spåra patienter och vissa använder även spårningssystem efter utskrivning för att hjälpa patienter att hålla reda på sina uppföljningsbesök. Även patienterna själva spårar och registrerar i allt högre grad sin medicinska historik, för att hålla koll på sin vård. Informationsdelning och delade arbetsflödessystem ger också patienten mer kontroll, vilket gör det lättare att exempelvis få ett utlåtande från en alternativ hälsovårdsorgansation om de är missnöjda med en föreslagen behandling.

Framtiden för sjukvården

Integrering, personalisering och industrialisering är de tre viktigaste förändringskrafter som behövs för att klara av 2000- talets krav. Men trots övervakning och datainsamling, patientfokus och automatisering av processer, har sjukvården inte utvecklats fullt ut och trängsel och ineffektivitet är fortfarande problem. Teknik är naturligtvis aldrig utan utmaningar, men trots sina begränsningar hjälper den till att samordna och omdefiniera sjukvård på ett sätt som var otänkbart för tio år sedan. Framtidens sjukhus, med färre sängar, färre läkare och snabbare handläggningstid, är på väg. Det kommer dock att ta tid – och krävas stora förändringar – att äntligen komma dit.


¹ IDC Health Insights, Western Europe Healthcare 2013 Top 10 Predictions, doc #HIOH01V, januari 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014