BUSINESS BYTES

Det är dags för CIO:n att visa framfötterna eller försvinna

  • Postad 4 år sedan
  • 1 minuters läsning

Vissa hävdar att CIO:ns roll är på väg att försvinna. Traditionellt sett ansvarade CIO:n för att skapa en teknikstrategi och hålla reda på därtill hörande kostnader i hela organisationen. Idag börjar dock anställda på alla nivåer styra och fatta IT-beslut. Dessutom intresserar sig andra chefer allt mer för teknikinvesteringar, exempelvis marknadschefen som köper in lösningar för automatisering av kampanjer.


Enligt Gartner flyttar faktiskt beslutsfattandet mycket snabbt från styrelse- till avdelningsnivå, och Forrester förutspår att ”andelen IT-projekt som primärt eller exklusivt drivs av IT-avdelningar kommer att minska från 55 procent 2009 till 47 procent 2015”. Med detta i åtanke verkar CIO:ns traditionella roll verkligen ligga illa till.


Analytiker från IDC hävdar däremot att CIO:ns roll fortfarande är viktig och CIO:s som utvecklas faktiskt kan gå vidare till ledarskapsroller. Denna utveckling kan komma i många former, men en viktig del måste vara ett fokusbyte från bara teknik till att framhäva teknikens affärsfördelar. Kombinationen av tekniska expertkunskaper och strategiskt skarpsinne kan rädda CIO:n från att reduceras till en gammal relik.


Låt oss ta informationsöverskott som exempelområde. ”Stora datamängder” har varit IT-områdets modeuttryck under de senaste åren, men sanningen är att det fortfarande finns många företag i alla branscher som fullkomligt drunknar i data. CIO:n bör ta detta tillfälle i akt för att visa hur nya utvecklingsområden, exempelvis avancerade analyslösningar, kan hjälpa företaget att klara ökande informationsmängder.


Vikten av en CIO kan maximeras genom att ta steget vidare från att bara hantera dagens stora och komplexa datamängder till att visa hur informationen kan ge ytterligare affärsfördelar. CIO:er som vill vara en del av IDC:s vision för framtidens CIO:er behöver anpassa sig och växa i samma takt som deras ständigt föränderliga företag. På så sätt hamnar de i en position där de kan ta initiativ till förbättringar och visa exakt hur effektiv informationshantering kan skapa smidiga arbetsflöden och effektivitet som i slutänden ökar produktiviteten i hela företaget.