BUSINESS BYTES

IT-chefer måste göra kunddata till ett företagsproblem

  • Postad 3 år sedan
  • 1 minuters läsning

Företag har samlat in kunddata i årtionden. Ibland har data samlats in specifikt i syfte att ta reda på mer om kunderna, och ibland har insamlingen skett i samband med försäljning eller klagomål. Problemet är att många av dessa projekt är fristående och drivs av separata avdelningar. Det är inte många företag som har samlat ihop all sin kunddata för att skapa en sammanhängande och fullständig bild. IT-chefer tar i allt större grad på sig denna utmaning så att företag kan prata med sina kunder på ett mer personligt sätt. Marknadschefer är medvetna om problemet, det visar undersökning efter undersökning. De anser att den explosionsartade ökningen av data är den största utmaningen de förväntar sig att möta, och många hävdar att bristen på integrering är det främsta hindret för att använda teknik som skulle kunna hjälpa till med datahantering och personanpassning.   Men för att integrationsprojekt ska fungera behöver företag inte bara ha rätt teknik, de måste också ta kontroll över sin data. Olika applikationer och avdelningar definierar en kundinteraktion på olika sätt. En arg kund kan registreras som klagomål i ett system, återkoppling i ett annat och en orsak till retur av varor i ett tredje.

Det är företagets uppgift att hjälpa IT-avdelningen att samla ihop alla dessa definitioner till en sammanhängande bild av hela kundinteraktionen.  IT-chefer måste vara modiga nog att säga till cheferna: ”Det är din data, ta ansvar för den”. Endast de personer som använder den insamlade informationen i vardagen för att fatta beslut förstår relevansen av och problemen med kunddata och det är de som kommer att gynnas av kundanpassad kommunikation. För IT-chefen räcker det inte att införa processerna och tala om för verksamheten att de finns. Det enda sättet att verkligen uppmuntra korrekt användning av Big Data är att demonstrera dess enorma faktiska potential att förbättra sättet företaget gör affärer på.