BUSINESS BYTES

Datavisualisering: Hur du berättar en historia utan ord

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Kan datavisualisering ge företag ett kraftfullt verktyg för att kommunicera viktig information till olika intressenter på ett mer effektivt sätt? Det är vanligt att använda information på jobbet för att förbättra effektiviteten och företagsledningen är vana vid diagram och tabeller. Kan du tänka dig en årsrapport utan ett stapeldiagram som visar den årliga intäktsökningen? Men för många företag blir det inte bättre än så – och det skulle kunna vara mycket bättre. Bra datavisualisering är något som alla avdelningar kan ha nytta av.

Det kan definitivt löna sig för chefer att ta sig tid att lära sig det senaste inom datavisualisering. Uppkomsten av ”big data” och den ökande strömmen av information innebär att dokument som till exempel årsrapporter har blivit allt mer omfattande. Många av dem är nu tjocka luntor fulla av komplexa termer och siffertabeller. Så det är en perfekt tid för chefer att ta information till nästa nivå och presentera den på ett sätt som är visuellt tilltalande, lätt att förstå och, sist men inte minst, användbar.

En av utmaningarna som ekonomichefer ofta står inför är att kunna visa förhållandet mellan olika faktorer inom verksamheten. Hur påverkar företagets investering i ren teknik de samhällen där företaget verkar? Vilken inverkan har förändringar i investeringen i FoU på framtida utveckling av nya produkter? Vad är förhållandet mellan upphandlingsrutiner och intäktsgenerering i de olika områden som företaget är verksamt inom? Komplexa frågor som dessa behöver inte komplexa svar – väl utformad grafik kan göra ett intryck som inte kan uppnås med enbart ord.

Men det är inte bara behovet av extern kommunikation som gör datavisualisering till en värdefull tillgång. Allt fler företag har börjat implementera en gemensam strategi för sina informationshanteringsprocesser. Det innebär att alltmer information behöver kommuniceras internt också. Om medarbetarna inte förstår den data som presenteras för dem kommer de aldrig att kunna ställa sig bakom förslagen som baseras på dem.

Så vad är utgångspunkten för ett finansproffs som vill bli bättre på datavisualisering?

Det första steget är att inse att bilder är ett kommunikationsmedium i lika hög grad som ord eller siffror. De som är riktigt bra på visualisering använder inte bara bilder som komplement till ord eller siffror. Istället ser de dem som ett helt nytt språk.

Det är också lätt att tänka på varje bild som ett stapeldiagram. Men visualisering har en rad olika element att välja mellan, på samma sätt som ord och siffror. Det handlar inte bara om olika typer av diagram och tabeller.

Data är viktigt för alla företagsledare, och att förstå hur de ska presenteras är avgörande för att kunna kommunicera effektivt med målgrupper både inom och utanför företaget. De som är allra bäst på att visualisera inser att syftet med att visualisera data är att berätta en historia. Så de försöker sätta sig in i målgruppens situation och låta informationen tala för sig själv för att berätta historien på ett klart och tydligt sätt. De gör den inte onödigt komplicerad med irrelevant statistik eller citat eftersom det kan leda till att huvudbudskapet går förlorat. Med en bra presentation kan data vara ett extremt kraftfullt verktyg – och berätta en historia utan ord.