BUSINESS BYTES

Digitalt beroende ändrar arbetsplatsens spelregler

  • Postad 3 år sedan
  • 2 minuters läsning

Först fanns digitala immigranter. Sedan kom digitala infödda. Tack vara den digitala utvecklingen och tillväxten har det vuxit fram en generation med högre förväntningar än någonsin, som kräver en konsekvent upplevelse oavsett vilken enhet de använder. Det här är eran av digitalt beroende.


Smarta företag drar nytta av denna nya generation av arbetstagare som lever och andas teknik. Deras förståelse för digitala verktyg och teknik ses som en hjälp snarare än ett hinder. Det leder rent av till ett skifte i hur IT-beslut fattas.


Traditionellt sett har personer med ansvar för informationssystem och IT-direktörer ansvarat för att fatta IT-relaterade beslut, och IT-chefer vidarebefordrade nyheterna till resten av organisationen. Nu för tiden sker förändring nerifrån och upp, av de anställda. Kontorsanställda blir allt mer proaktiva och krävande när det gäller tekniken på arbetsplatsen. Det är förståeligt då de använder den varje dag och behöver rätt verktyg för att hantera den ökande mängd information som de förväntas bearbeta.


Dock har 25 procent av företagen alarmerande nog erkänt att deras anställda använder inofficiella molntjänster och informationsdelningsverktyg. Problemet är att företag inte nödvändigtvis förser anställda med rätt verktyg, vilket innebär att de hittar egna lösningar.


Det här är en farlig trend för IT-ansvariga som behöver ha kontroll över sin verksamhets teknologi, infrastruktur och information, eftersom det blir svårt att övervaka anställdas användande och säkerställa att tekniken inte utsätter företaget för säkerhetsrisker. För att hantera detta på bästa sätt kan IT-ansvariga skapa system som gör ansvarsfördelningen tydlig. Det kan vara så enkelt som att utbilda anställda och göra en guide över riskerna med informationsdelning, eller ha en tydlig policy för BYOD.


Arbetsgivare kan också adressera frågan om icke godkända teknologier i början av köpcykeln. Istället för att avfärda anställdas önskemål kan IT-ansvariga tala öppet med dem för att skapa förståelse för deras behov och matcha dem med rätt teknik. Konsekvenserna av en missförstådd dialog kan skapa stark frustration.


Anställda och IT-ansvariga måste lära sig att anpassa sig till den här förändringen. Företag som prioriterar formella IT-strategier samtidigt som man tillvaratar initiativ från personal och håller information skyddad, kommer att åtnjuta konkurrensfördelar. Följden blir en mer engagerad användarbas, samt en snabbare och mer produktiv arbetsstyrka.