BUSINESS BYTES

Europeiska små och medelstora företag identifierar de största utmaningarna som de måste övervinna för att nå framgång

  • Postad 2 år sedan
  • 2 minuters läsning

Det ekonomiska klimatet i Europa har varit minst sagt utmanande för småföretagare. Dessa företag fortsätter att vara optimistiska, men Canons undersökning av små- och egenföretagare i Europa tyder på att det finns en rad hinder för att nå framgång.

Hantera externa ekonomiska faktorer

Forskningsföretaget ICM genomförde nyligen en undersökning av 1 200 småföretagare över hela Europa. Undersökningen visar att små- och egenföretagare känner begränsningar i sina försök att växa, och att det finns stora regionala skillnader.

Tyska företagare var i allmänhet mest positiva, medan brittiska ägare hade blandade känslor inför företagets utveckling. Spanien är fokuserat på tillväxt, men ekonomin är en enorm utmaning, 75 procent av spanska småföretag uppger att den allmänna ekonomiska situationen i landet är den största externa utmaningen.

Denna undersökning belyser den underliggande inverkan som ekonomiska faktorer har på små företag, och medan vissa länder håller på att återhämta sig har andra svårt att ta sig tillbaka till dagarna före finanskrisen.

Hantera interna problem

För många småföretagare är externa faktorer en källa till frustration. Med företagsägare kan påverka andra viktiga saker.

Små- och egenföretagare måste ha den flexibilitet som behövs för att ta sig ut och kommunicera med sina kunder och ta reda på deras nya behov och krav. Så många som 45 procent av europeiska småföretag är medvetna om vikten av att identifiera affärsmöjligheter och behålla sina befintliga kunder, och 28 procent av små- och egenföretagare skulle vilja lägga mer tid på kundservice.

Flexibilitet är viktigt för små företag som vill dra nytta av den ekonomiska uppgången, och minskad administration är ett sätt att frigöra både tid och resurser.

Dra fördel av nya möjligheter

Canons forskning visar att mer än en fjärdedel (28 procent) av småföretagare anser att de lägger ner för mycket tid på pappersarbete.

Men tack vare ny teknik inom utskrifter och molntjänster kan små företag minska tiden de lägger på administration – och får mer tid att fokusera på det som är viktigt för deras verksamhet.

Strävan mot snabb tillväxt innebär att småföretagare måste lägga ner mer tid på krav från sina kunder. Och genom att bli av med en del av administrationsbördan kan småföretag lägga tid på service, innovation och tillväxt med ökad tillförsikt.