BUSINESS BYTES

Nej till slit och släng

  • Postad 1 år sedan
  • 2 minuters läsning

Chefer kräver alltmer sofistikerade realtidsrapporter om försäljning och annan statistik. Kunderna vill ha omedelbara svar på sina frågor, en effektiv service och lättillgänglig information om konton, fakturering och support. Företagsledningen vill ha informationssystem som är snabba, differentierande och lönsamma. Inte undra på att IT-ansvariga är under ständig press att dela och leverera rykande färska affärsdata! Oavsett bransch har ett oavbrutet flöde av information blivit avgörande för driften av alla företag och ställer allt högre krav på befintliga IT-system.

Det finns nog inget ord som är mer onödigt negativt laddat än begreppet ”legacy”, föråldrade system. Det verkar sammanfatta allt som IT-chefen bör vara emot. Med tanke på denna negativa hållning är det knappast förvånande att strategin att riva ut och ersätta är så vanligt och att de flesta IT-chefer skulle vilja börja från scratch och införa en fullständig teknikuppdatering om de hade chansen. I stället för att utvidga kapaciteten eller funktionaliteten hos en befintlig plattform är frestelsen stor att riva ut och ersätta, med en vision om kompletta uppgraderingar, oskrivna blad och en ny start.

Detta är missvisande. Aptiten för att riva ut och ersätta visar en brist på förtroende för skalbarheten och anpassningsförmågan hos befintliga IT-system. Även om detta kanske till en början verkar kunna skyllas på tillverkare och återförsäljare av sådana system, kan det faktiskt förklaras av ett mycket enkelt faktum: en brist på planering. Teknik brukar köpas som en lösning på ett aktuellt problem snarare än med tanke på framtida utmaningar. Mycket få företag som köper teknik planerar att framtidssäkra den för situationer som kan uppstå längre fram. Detta leder till rädslan för att uppgraderingar inte lyckas eller att äldre system att inte kan hålla jämna steg med utvecklingen, och får många att tro det enda möjliga alternativet är att börja om från början.

En annan sak att tänka på är att ersätta äldre system som är mycket integrerade i ett företags infrastruktur inte bara är en IT-fråga. Storskaliga omvälvningar har långtgående konsekvenser för personal, utbildning och, i slutändan, lönsamhet. Ingen organisation har verkligen råd att helt uppdatera sina system varje gång de stöter på svårigheter.

För att vara flexibel måste man kunna förändra och anpassa systemen snabbt, säkert och effektivt. Att fatta bra teknikbeslut handlar inte bara om att lösa aktuella problem – det handlar om att ha kapacitet att ta itu med problem som dyker upp i framtiden.

Det viktigaste steget som IT-chef är att engagera sig i den långsiktiga planeringen. När företagsledningen fattar beslut om hur företaget kommer att se ut om 10 eller 20 år måste IT-chefen delta i dessa diskussioner för att effektivt kunna planera IT-strukturen. Att förutsäga framtiden för ett företag innebär att förutsäga framtiden för dina kunder och deras behov, men det är lika viktigt att planera hur tekniken kan hålla jämna steg med dessa förändringar.

När man står inför de svårigheter och besvärliga problem som befintliga IT-system ibland orsakar, är det alltför lätt att frestas att hitta en helt ny fristående lösning och börja om från början. Men det verkliga svaret är att planera framåt och välja en infrastruktur som är skalbar och möjliggör nya funktioner som kan anpassas till oförutsägbara framtida händelser. Med andra ord: säg nej till slit och släng.