BUSINESS BYTES

Bra synlighet kräver bra verktyg

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Intelligens. Ibland betyder det hur smart du är, men i det här fallet handlar det om den information du har. I likhet med militär intelligens kan finansiell intelligens hjälpa dig att vinna kriget eller leda till att du förlorar striden. Ingen har nått toppen genom att ignorera den.

Ekonomiavdelningar har alltid samlat in data och analyserat dem för att få insikt i företagets resultat. Men under de senaste fem åren har det hänt ett par viktiga saker.

För det första ledde den globala finanskrisen till att alla fokuserade på ekonomin mer än någonsin och de finansiella resultaten granskades in i minsta detalj. Varje inventarie, varje obetald faktura och varje osåld produkt kunde leda till att företaget lånade mer pengar än nödvändigt.

För det andra har program för affärsinformation blivit mer tillgängliga och data mer utbredd. Ekonomiavdelningar kan nu använda data inte bara från sina egna system, till exempel löneprogram eller köporderhantering, utan även från andra affärsprogram som ERP (enterprise resource planning), försäljning, leveranskedjan och HR. Programmen har också blivit lättare att använda, bättre på att anpassa data från olika källor och bra på att presentera resultat på ett mer visuellt sätt så att ekonomiavdelningar snabbare kan vidta lämpliga åtgärder.

Olika affärsfunktioner är också närmare knutna till varandra och informationen är mer aktuell. Istället för att vänta flera veckor på viktig information om försäljning eller fakturor behöver ekonomiavdelningar nu bara vänta några dagar eller timmar. Vissa företag har till och med börjat analysera data direkt från aktiva system med hjälp av så kallad in-memory-analys.

Allt detta gör att ekonomichefen befinner sig i en unik position för att förstå företagets finansiella ställning.

Don Mailliard, nordamerikansk chef för finanshantering på KPMG, säger: ”Enligt vår åsikt är ekonomichefen på väg att bli den främsta kanalen för företagskritiska data. Som ny kunskapsledare kan ekonomichefen utnyttja affärsanalys för att koppla ihop driftsmässiga och ekonomiska resultat. Inom tillverkning är till exempel hantering av anläggningsutnyttjande, kapacitet och orderstock avgörande för operativa framgångar. Men dessa prioriteter är också direkt kopplade till intäktsprognoser, och ekonomichefen är i en perfekt position för att använda denna affärsinformation och förbättra företagets övergripande resultat.”

Denna åsikt backas upp av data. En gemensam undersökning som utfördes av Gartner och Financial Executives International visar att 15 av de 19 högst listade affärsprocesserna som enligt ekonomichefer behövde förbättrad teknisk support till stor del kan förbättras med teknik för affärsinformation, analys och resultathantering.

Projekt för affärsinformation är inte enkla. Det kan vara svårt att övertala folk från olika delar av företaget att komma överens om termer och indelning av data för att få en övergripande förståelse av resultatet – och att ha kontroll över den information som hanteras av en organisation är det första steget. Ekonomichefer har nu de verktyg de behöver för att kunna förstå sin position i takt med att den förändras och vet hur de kan förbättra den när det behövs. Allt som behövs är data, programvara och massor av hårt arbete.


[Referenser]
1 ”Survey Analysis: CFOs Top Imperatives” frånThe Gartner FEI CFO technology Study, 2013
http://www.gartner.com/newsroom/id/2488616