BUSINESS BYTES

Hur säkert är ditt mänskliga försvar?

  • Postad 4 år sedan
  • 1 minuters läsning

Outnyttjad teknik på kontoret är ett utbrett problem. Förutom att hindra företag från att uppnå avkastning på investeringar så är det en säkerhetsrisk. Teknik spelar naturligtvis en avgörande roll i alla säkerhetssystem men hur många av oss funderar egentligen på vilken roll anställda har i att skydda information som de hanterar?


Säkerhet ska vara IT-avdelningens högsta prioritet men det är också avgörande att försäkra sig om att anställda förstår varför det är viktigt med säkerhetsåtgärder. Intern utbildning och träning inriktad på affärsteknologi kan hjälpa att förhindra skadliga informationsläckor. Det är lätt att anta att anställda förstår vilken information som är värdefull och viktig för ett företag och varför men det är inte alltid en självklarhet.


Användare visar stort förtroende genom att anta att säkerheten sköts av beslutsfattarna. Majoriteten av anställda förutsätter att deras organisation har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa informationssäkerheten men ändå visar forskning att så inte alltid är fallet. Ansvar för att förhindra säkerhetsrisker ligger på samtliga nivåer och det är upp till IT-avdelningen att skapa en kultur och arbetsmiljö som gör att de anställda är aktsamma och medvetna om riskerna.


Det är särskilt problematiskt med ökningen av anställda som jobbar på annan plats än det vanliga kontoret och den ökade tillgången till personliga molntjänster. Medan IT-avdelningen funderar på huruvida man ska tillåta BYOD (bring your own device) eller kanske till och med funderar över valet med CYOD (choose your own device), är många anställda frustrerade över dröjsmål och väljer istället SYOD (smuggle your own device). De måste förstå de möjliga konsekvenserna av deras handlingar och det bästa sättet är att utbilda personal om varför deras information är värdefull. Budskapet till beslutsfattare inom IT är tydligt. Dina anställda är din första försvarslinje i att upprätthålla företagets säkerhet, särskilt med tanke på den fortsatta spridningen av digital teknologi. Företag och organisationer behöver lyssna till sina anställda, ge dem den utbildning och träning som de behöver och behandla säkerhet med den höga prioritet som den förtjänar.