BUSINESS BYTES

Hur du kan ta till vara behoven hos små och medelstora företag

  • Postad 2 år sedan
  • 2 minuters läsning

För de flesta småföretag är IT-förvärv bara en av många saker på en ständigt växande att göra-lista. Vad småföretag behöver är expertråd för att förvandla IT från en utmaning till något som gör saker enklare, från återförsäljare som kan förklara jargongen och hjälpa dem att hitta skräddarsydda lösningar som uppfyller deras specifika krav.

Förstå kompetensbristen

I en undersökning som utfördes av Canon nyligen uppgav mer än en tredjedel (36 procent) av små- och egenföretagare att de saknade kompetens inom IT/programvara när de startade sin verksamhet. Denna kompetensbrist kan leda till problem på lång sikt. Moderna företag är beroende av teknik – och detta beroende kommer troligen att bli allt större.

Men smarta småföretagare ser den digitala transformationen som ett sätt att öka produktiviteten. Detta kommer att leda till att ett stort antal små- och egenföretagare söker råd och tips, vilket banar väg för återförsäljare som kan erbjuda dem en lösning eller tjänst.

Klara utmaningen med transformation

Visa små- och egenföretagare kanske är oroliga för att de, i motsats till större företag, inte har tillgång till en stor, dedikerad IT-infrastruktur. Men den digitala transformationen har förändrat tillgången på resurser. I likhet med större företag kan små- och egenföretagare använda molntjänster för att utöka sina IT-resurser i takt med skiftande verksamhetsbehov.

Mindre företag har ofta möjlighet att bygga upp sin teknikstrategi från grunden och kan använda molnet för att köpa de tjänster de behöver, när de behöver dem.

Med hänsyn till dessa utmaningar och tillgången till molntjänster måste små och medelstora företag kunna arbeta med partners som kan erbjuda stöd inom fem huvudområden:

• Klarhet – leverantörer måste skapa tjänster som är anpassade till små och medelstora företag med betalningsstrukturer som är lätta att förstå
• Enkelhet – små och medelstora företag vill tillbringa mindre tid på IT-hantering, inte mer
• Säkerhet – att lämna över kontrollen till en tredje part bör inte innebära minskad säkerhet, bra partners har informationsintegritet som högsta prioritet
• Tillförlitlighet – externa tjänster är bara så bra som de servicenivåavtal som leverantörerna kan garantera
• Hållbarhet – långsiktiga partnerskap är bra, men om förutsättningarna ändras måste små och medelstora företag kunna ta tillbaka sina data säkert och enkelt

Genom att gå igenom dessa fem områden med sin partner är små och medelstora företagare i en bra position för att förbättra sin verksamhet och lägga mindre tid på att hantera IT-problem och mer tid på intäktsskapande aktiviteter.