BUSINESS BYTES

Om du inte lyckas direkt - vikten av att experimentera

  • Postad 2 år sedan
  • 3 minuters läsning

Om något ska misslyckas, ska det ske snabbt! Det är något som de flesta företagare och chefer lever efter. Hur förnuftigt detta än kan verka, så finns det tillfällen när den här devisen kan göra att företaget går miste om värdefulla erfarenheter och insikter för att hitta rätt strategi, särskilt när det gäller ett så konkret område som IT.

För IT-avdelningar är det klokt att experimentera med den teknik som övervägs att användas i organisationen. Genom att testa ny teknik på fältet kan IT-chefer svara på många av de viktiga praktiska frågor som inte annars ges möjlighet att tas upp. Vilka innovationer har störst fördelar när det gäller driften av företaget? Vilka av dessa ger den bästa användarupplevelsen? Svaret på de här frågorna kan vara viktiga för en ökad produktivitet.

Om det ska bli effektivt måste det här tillvägagångssättet få ta tid och utmaningen ligger ofta i att övertyga ledningen och de anställda om att ta risken att experimentera med ny teknik. Ledningen är ofta negativt inställd till störningar och de flesta chefer föredrar stabilitet när det gäller driften och pålitlighet istället för att experimentera med nya processer. Dessutom är det svårt att övervinna likgiltighet och övertyga de anställda om att förändring är av godo om de är nöjda med de befintliga processerna.

Även om den är förståelig, så hindrar en sådan attityd förändringar och dämpar IT-innovationen. För IT-chefer ligger den riktiga utmaningen att förändra företaget inifrån i att påverka hur verksamheten ser på förändringar genom att vinna över både beslutsfattare och kollegor när det gäller nya eller experimentella lösningar. För det första gäller det att vårda relationerna med interna inflytelserika personer. Om det finns en enastående affärsidé måste någon i styrelsen eller en verksamhetschef tro på den. Vad förslaget än gäller är människor mest mottagliga för förslag som inte kommer utan förvarning.

Det bästa sättet för en IT-chef att övertyga organisationen om ett projekt som de tror på är att få andra att bli delaktiga. Istället för att experimentera med teknik i hemlighet bör organisationen bli delaktig redan i ett tidigt skede.

För det andra bör de anställda involveras tidigt i testningsförfarandet. Det bästa sättet för en IT-chef att övertyga organisationen om ett projekt som de tror på är att få andra att blir delaktiga. De kommer förmodligen inte att tro på idén om de inte först har fått chans att sätta sig in i den. Genom att ge dem tid att bekanta sig med den nya tekniken innan den implementeras formellt kan de anställda själva uppleva fördelarna. För en informationschef är detta det enklaste sättet att marknadsföra ett projekt och stöd från personalen är mycket mer övertygande än diagram och kalkyler.

För det tredje ska alla experiment ses som en lärdom för företaget. Att testa ny teknik i begränsade miljöer behöver inte alltid leda till värdefulla insikter. Att däremot få ny teknik testad av de anställda kommer att kräva mer tid, men ger även mer konkret information om organisationen och dess förbättringspotential.

Experiment med ny teknik är en stor möjlighet för verksamheten, men det finns naturligtvis risker: misslyckande är en del av detta. I det fallet bör IT-chefer dra lärdomar från misslyckanden och, i sann entreprenöranda, gå vidare. Även om jakten på en lösning innebär att misslyckas några gånger.


[Referenser]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/