BUSINESS BYTES

Är det dags att ta ett steg tillbaka och komma ihåg IT-direktörens betydelse?

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Teknik har ofta haft en låg ställning jämfört med några av de mer etablerade affärsfunktionerna. Medan finans, marknadsföring och drift toppar rangordningen kan teknik ha svårt att vinna erkännande på högsta nivå.

Beslutsfattare inom IT verkar ofta uteslutas från en plats i företagsledningen. Rekryteringsspecialisterna Harvey Nash säger att en knapp tredjedel (32 procent) av IT-direktörer rapporterar direkt till företagschefen. Denna uteslutning kan göra det svårt för IT-direktörer att bidra till företagets övergripande strategi.

Den uppenbara marginaliseringen av IT-direktören kan verka förvånande med tanke på att teknik mer än någonsin tidigare anses spela en avgörande roll för en framgångsrik verksamhet inom alla sektorer. Men även idag, när en IT-direktör ber om pengar för en bättre server, ses det som en kostnad istället för en möjlighet att öka företagets lönsamhet. Men IT är numera en betydande resultatenhet för många företag – varför ses det fortfarande som en kostnad?

En möjlig förklaring till den bristande kopplingen är att fler och fler medarbetare på andra avdelningar skaffar egna tekniska lösningar på affärsutmaningar. I takt med att de anställda blir bättre på att använda appar i vardagslivet blir de det självklara valet i situationer då traditionella IT-metoder försvårar deras arbetsuppgifter. Ökningen av molntjänster och mobilappar innebär också att det är mycket enklare för medarbetare att köpa eller använda gratistjänster som de behöver i jobbet, ibland utan att informera IT-direktören.

Denna smygande utveckling är ett stort problem för IT-chefer. Enligt forskningsföretaget Vanson Bourne uppger mer än tre fjärdedelar (76 procent) av alla IT-direktörer att avdelningar inom den egna verksamheten nu skaffar och beställer produkter utan att tillfråga IT-teamet. Man uppskattar att hela en fjärdedel av alla teknikinvesteringar nu sker utanför IT-avdelningen, och analysföretaget Gartner förutspår att marknadschefer kommer att lägga mer pengar på teknik än IT-direktörer 2017.

Sådan decentralisering ifrågasätter framtiden för IT-direktörer. För om medarbetare inom olika funktioner köper sina egna tjänster och system uppkommer frågan om varför ett företag behöver en chef specifikt för att ha ansvar för IT-upphandling. Om man dessutom lägger till ökningen av digitalchefer och datachefer är det uppenbart att trycket på IT-direktörer ökar från alla håll.

Men det finns hopp.

Tecken på att företag – äntligen – börjar ta IT på allvar börjar synas. Det finns en allmän uppfattning bland företagsledare att IT spelar en avgörande roll för att förändra verksamheten. IT befinner sig allt oftare i centrum, vare sig det gäller att förbättra verksamhetens produktivitet eller fatta välgrundade strategiska beslut om företagets utveckling.

Denna medvetenhet måste åtföljas av en förstärkning av IT-direktörens ställning. Trots ökningen av decentraliserad upphandling är IT-direktören fortfarande den chef som har bäst förståelse för rollen som teknik spelar i dagens företag. IT-direktörer har tillbringat många år med att integrera plattformar, inrätta styrmodeller och skapa planer för hur IT kan användas i verksamheten på bästa sätt.

IT-baserade förändringar sker allt snabbare, men en konstant faktor, åtminstone på chefsnivå, är IT-direktören. Allt eftersom digitalteknik blir allt viktigare bör verksamheter dra nytta av IT-direktörens erfarenhet av att införa ny teknik.

Gartner rapporterar att framgångsrika organisationer tenderar att öka bidraget från mer tekniska roller, bland annat inom teknik, innovation och risk. Detta är en bra chans för IT-direktörer, och de måste visa att de kan anta utmaningen och ta ansvar för dessa områden. Men det är inte allt.

För att deras roll ska omvärderas helt måste IT-direktörer ta mer ansvar för sin egen karriär, i synnerhet med hänsyn till hur de ses av resten av företaget. Det är dags för IT-direktörer att gå längre än att bara sköta den dagliga driften, att visa att de är innovativa, kan ha många bollar i luften och driva fram förändringar inom organisationen.

Vi har nått en vändpunkt. IT-direktörer måste ta sig an rollen som objektiva nyskapare och visa att de bättre än någon annan förstår den disruptiva rollen som teknik kommer att spela inom verksamheten under nästa årtionde. Genom att anamma innovation kan IT-direktörer både överleva och frodas.[Referenser]

Gartner om den ökade betydelsen av digitalchefer:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Exempel på företag med digitalchefer:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Digitalchefens uppgång och fall:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forrester om den minskade betydelsen av digitalchefer:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/