BUSINESS BYTES

Är förändring det normala nu?

  • Postad 1 år sedan
  • 3 minuters läsning

Vi lever i ständig förändring. Praktiskt taget allt vi känner till och använder i dagens avancerade värld ändras så snabbt att det är en enorm utmaning att planera med säkerhet.

En kombination av faktorer – ekonomiska, digitala och sociala – har lett till denna era av förändring. Finanskrisen 2008 destabliserade traditionella ekonomiska modeller och ledde till att många väletablerade finansiella institutioner och välkända varumärken försvann.

Entreprenörer använde snabbt digital teknik för att utveckla nya affärsmodeller. IT-drivna innovationer – som redan hade förändrat den konventionella hierarkin inom mediasektorn, till exempel inom tidningar och musik – spred sig till andra branscher.

Företag som Uber och Airbnb använde innovativa programvaruplattformar för att ge sina kunder en bra upplevelse. Värdet på dessa företag växte med raketfart, trots att ingen av dem hade traditionella fysiska tillgångar som en bilpark eller en global hotellkedja.

Även själva teknikbranschen förändrades. Istället för att behöva arbeta med några få leverantörer och långsiktiga outsourcing-kontrakt kunde IT-chefer nu börja använda ett annat tillvägagångssätt vid IT-upphandling baserat på en rad mindre, molnbaserade leverantörer.

Resultatet – från en period av omvälvande ekonomiska och tekniska förändringar – är en värld där förändring har blivit det normala. Hindren för att ta sig in på marknaden har minskat till en såpass hög grad att ingen bransch är skyddad mot plötsliga förändringar. Detta sätter press på IT-chefer att vara mer uppmärksamma på nya trender och möjligheter och reagera på dem mycket snabbare än tidigare.

Det är inte enkelt att utveckla en strategi för att hantera ständig förändring. Ledande chefer måste handla snabbt och flexibelt – titta bakom sig för att se till att nya uppkomlingar inte springer om dem och samtidigt se framåt för att försöka skapa konkurrensfördelar.

Istället för att fokusera på kraven från interna slutanvändare inriktar sig cheferna nu på vad kunderna tycker. De inser att vi är på väg mot – enligt forskningsföretaget Forrester – kundens tidsålder, där kunderna har högre krav på service och upplevelse.

Forskning från Forrester, på uppdrag av Canon, tyder på att ledande företag håller på att inse vikten av kundupplevelse som en viktig differentierande faktor. Femtioen procent av alla företagsledare i undersökningen säger att nöjda kunder är viktigast när de argumenterar för framväxande kommunikationskanaler och tekniker, men de flesta företag anser att begränsningar inom företaget hindrar dem.

Företagsledare måste utforma en strategi för att klara av konstant förändring. Forrester förutspår att strukturer, partnerskap och affärsmodeller kommer att fortsätta att förändras allt eftersom företag utvecklas och växer. För att systematiskt förbättra kundupplevelsen föreslår Forrester att chefer måste lära sig att kontrollera en invecklat ekosystem av partners, både internt och externt.

Det är en utmanande uppgift att leda organisationen genom förändring på ett framgångsrikt sätt. Men det är en prövning som högre chefer måste ta sig an. Den digitala förändringen kommer bara att fortsätta – och företagsledare måste lära sig att förvänta sig det oväntade.