BUSINESS BYTES

Är det dags att täppa till luckorna i ledningsgruppen?

  • Postad 2 år sedan
  • 3 minuters läsning

Under de senaste åren och månaderna har det uppkommit allt fler chefsbefattningar. Exempel är CCO (Chief Customer Officer), Chief Digital och Chief Data Officer (CDO) och denna trend speglar både spänningen och oron kring big data, avancerade analysmetoder och ökningen av kundens tidsålder. Numera vet alla att det finns enorma möjligheter inom dessa nya affärsområden. Vare sig det handlar om att minska kostnader eller förbättra kvaliteten är data bra att ha inom affärsvärlden. Och den ökade fokuseringen på kundupplevelse för både företagskunder och konsumenter spelar en väsentlig roll för att öka konkurrensen inom affärsvärlden. Men ändå är många företag inte förberedda på den.

Är nya chefsbefattningar svaret på dessa nya trender? Det beror till stor del på kompetensbristen i din organisation och hur stor den är.

När det gäller datahantering till exempel behöver de flesta organisationer inte en CDO för att implementera grundläggande funktioner för datahantering om företagets IT- och marknadsföringsteam redan arbetar bra tillsammans. Och du behöver inte heller en CDO för att börja använda analys inom företaget. Det sker mer effektivt genom en bredare förändring av företagskulturen än genom att ha ytterligare en chef i styrelserummet.

Även om nästan alla organisationer behöver en person som har ansvar för kundupplevelsen är det inte alla som anställer en chef på styrelsenivå för att uppfylla denna roll. På många företag är det marknadsföringsavdelningen (till exempel marknadsföringschefen) som har ansvar för kundupplevelsen. Vissa välkända företag, till exempel Disney World, behöver inte en CCO av det enkla skälet att kundens betydelse redan är så djupt rotad i deras företagskultur. Med andra ord, vikten av större rörlighet inom affärsvärlden innebär inte alltid att man behöver anställa nya medarbetare. Ibland räcker det med ett nytt tankesätt.

Så när är det dags att täppa till luckorna i ledningsgruppen? Chefer som CDO eller CCO kan ha en roll när ett företag är redo att bestämma sig för hur de vill konkurrera med data, digital teknik eller kundupplevelse på lång sikt och börjar bygga upp den organisatoriska kapacitet de behöver för att göra det. Det bör inte handla om att hantera nya trender på ett effektivt sätt, utan istället om att förstå hur ditt företag kan utnyttja dem i sin framtida utveckling. Hur kan data hjälpa oss att göra saker som vi inte kunde göra tidigare? Vad är nästa steg för dina kunder? En ny chef i styrelserummet kanske inte är det första steget i denna process, men det kan vara det sista.