BUSINESS BYTES

Marknadsföring “on demand”

  • Postad 4 år sedan
  • 3 minuters läsning

Du behöver en ny bil. Var börjar du leta?  Först googlar du, sedan kollar du kanske Facebook, Twitterflödet och läser recensioner på nätet innan du slutligen surfar in på tillverkarens hemsida för att lämna kontaktuppgifter för att få ytterligare information.


Det här är förmodligen ett bekant tillvägagångssätt för många av oss när vi letar efter något att köpa. Det är därför intresset för flerkanalsmarknadsföring har ökat explosionsartat de senaste åren. Kunder letar upp information när de är redo, inte när vi vill publicera den till dem, och informationen måste vara tillgänglig direkt.


Även om 8 av 11 marknadsförare rankar flerkanalsmarkdansföring som deras högsta prioritet är det svårare än det låter att vara framgångsrik med det. Endast ett av fem företag lyckas med effektiv flerkanalsmarknadsföring. Så vad är problemet?


En viktig utmaning att lyckas hantera är komplexitet. Dagens marknadsföringsmiljö består av en konstant ström av konversationer över olika plattformar där företag inte kan förväntas ha kontroll över kundupplevelsen. Därför är det viktigt att organisera verksamheten runt kundupplevelsen och koncentrera resurser på de mest relevanta punkterna.


Svarstid är en avgörande faktor. Digital teknik har höjt kund- och varumärkesengagemang till nya nivåer där konsumenter förväntar sig uppmärksamhet direkt när de har problem eller klagomål. Misslyckande att adressera klagomål på sociala medier kan lätt få spridning globalt och därmed bli ett allvarligt problem, allt inom ett par timmar. Å andra sidan kan det ses som en otrolig möjlighet.


Med rätt kommunikation kan en missnöjd kund bli omvänd till en ambassadör för just ditt varumärke. Genom att vara medveten om sin omgivning och delta i konversationen, har företag möjligheten att förbättra sitt anseende samtidigt som man behåller antalet kunder.


Kanalens relevans är också avgörande. Konsumenters intresse och lojalitet är lätt att förlora när de möter motsägelsefulla eller irrelevanta meddelanden, eller om rätt innehåll förmedlas i fel format. Alla ingångspunkter, om det så är ett Twitterflöde, en mobilapp eller webbanner, kan leda till interaktion och även om företag måste tillämpa ett gemensamt förhållningssätt för sitt varumärke och sin röst, måste de också se till att innehållet passar syftet. Effektiviteten av ett gemensamt förhållningssätt bör inte ske på bekostnad av lämplighet.


Flerkanalsmarknadsföring behöver gå längre än vanlig integration. Det kräver engagerat varumärkesfokus som kan hitta kunder inom alla relevanta discipliner från reklam och PR till e-mail och event. Det måste finnas plats för kontinuerlig justering av den övergripande marknadsföringsplanen utifrån kundrespons i realtid. Med andra ord måste den skapa ett sammanhängande budskap för varumärket som når kunder på alla platser, alltid.


Det finns inte barriärer mellan plattformar längre och det ger marknadsförare fler möjligheter att koppla samman dem. Flerkanalsmarknadsföring kräver en gemensam strategi som länkar ihop alla relevanta plattformar och presenterar ett kraftfullt och enhetligt budskap. När marknadsföringen står på en stabil varumärkesgrund kan alla relevanta forum på ett naturligt sätt ge näring åt varandra och vävas samman.


För att flerkanalsmarknadsföring ska vara effektiv krävs strukturella förändringar som skapar den synlighet, kunskap och hastighet som behövs för att hålla jämna steg med dagens kunder. Frågan kvarstår: är din organisation tillräckligt flexibel för att implementera den på rätt sätt?