BUSINESS BYTES

Anpassa undervisning till informationsåldern

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Utbildning genomgår en total förändring och inlärning är på väg att bli mycket mer personlig, samarbetsinriktad och effektiv än någonsin tidigare. Informationsteknik och det snabba informationsflöde den möjliggör har lett till en ny modell för inlärning som mindre är knuten till övervakade, klassrumsbaserade kurser och är mer elevanpassad och flexibel.

I praktiken innebär detta mycket större valfrihet för eleverna. De behöver inte längre vänta på att en viktig bok ska lämnas tillbaka till biblioteket när e-biblioteket alltid är välfyllt. Allt som behövs för elevsamarbete är en internetuppkoppling och en webbkamera, man måste inte vara i samma stadsdel – eller ens på samma sida av havet. Eleverna använder även mobilappar som WhatsApp för att samarbeta och studera. Visst låter detta positivt, men flexibilitet är inte den enda fördelen med framtidens digitaliserade utbildningsmodell.

Bättre kvalitet

Genom att se till att både elever och lärare får enkel tillgång till innehåll spelar tekniken en central roll i att förändra elevernas förväntningar. Organisationer som anammar dessa förändringar och den nya tekniken, kommer att upptäcka att de kan erbjuda bättre service. Molnbaserad teknik och tillgång till data i realtid innebär att lärarna får en helhetssyn på eleverna och deras framsteg. Istället för att förlita sig på de ofta felaktiga och förenklade uppfattningarna från tentamensbetyg varje år, kan lärarna övervaka eleverna medan de arbetar för att få en grundlig förståelse för var deras styrkor och svagheter ligger och hur de arbetar bäst. Detta gör att de kan skapa individualiserade utbildningsplaner för varje elev och anpassa inlärningen till deras behov.

Optimera processer

Att effektivisera den administrativa sidan av utbildningen kanske inte låter banbrytande, men det är avgörande för ledningsgrupper eftersom det gör det möjligt för institutioner att balansera om sina utgifter. System som lagring och arkivering, automatisering av arbetsflöden, generering av formulär, efterlevnad och kommunikation med elever och föräldrar kan göras enklare och effektivare med rätt tekniska investeringar. Och även om det kan vara svårt att motivera ytterligare utgifter på kort sikt, kan en bra avkastning under lång tid bevisa effektiviteten av att använda affärslösningar inom utbildningsorganisationer för att optimera dessa administrativa processer.

Elevrörlighet

Den växande användningen av mobila lösningar, dataströmning och kraven på konstant internetuppkoppling gör att utbildningsinstitutioner måste modernisera och uppgradera sin IT-infrastruktur. På affärsprocessnivå måste detta tillämpas i alla delar av elevhanteringen – från antagning till examen.

På konsumentnivå leder säker och effektiv hantering av elevinformation inte bara till en bättre upplevelse för eleven, det är också lättare för dem att flytta mellan olika fakulteter, byta kurser eller påbörja utbildningar på andra håll. Och molnbaserade teknik ger dem en unik möjlighet att frigöra inlärningen från klassrummet och samarbeta med lärare och varandra genom olika kanaler, till exempel sociala medier. Enligt en aktuell IDC-undersökning använder 33 procent av utbildare i Västeuropa redan sociala medier för att underlätta inlärning inom sina institutioner och nu utlovar Massive Open Online Courses (MOOC) att ge utbildning av högsta kvalitet till alla med en internetuppkoppling, i många fall helt gratis.

Allt eftersom utbildning fortsätter att gå mot behovsbaserad inlärning och blir allt mer samarbetsfokuserad, måste utbildningsinstitutioner tänka på hur de kan hantera mer flexibla och snabbare sätt att arbeta med information.

Det är helt klart att teknik kommer att spela en central roll i framtidens utbildning. När organisationer strävar efter att maximera sin konkurrenskraft genom att locka internationella studenter, kommunicera med företag för att säkra finansiering eller sponsring och hålla kontakten med tidigare elever, spelar informationshantering en avgörande roll för att driva en framgångsrik verksamhet i en allt mer teknisk tidsålder. Det finns enorma möjligheter att förbättra effektiviteten inom många områden inom utbildning och studentstöd – både genom effektivisering av administrativa funktioner och genom att förbättra inlärningsmiljön i sig. Bättre utbildning, mindre administration, bättre elevupplevelse.