BUSINESS BYTES

Skapa förtroende för Big Data

  • Postad 4 år sedan
  • 3 minuters läsning

Alla IT-chefer har en åsikt om hur och varför de bör dra nytta av Big Data för att analysera det förflutna, förstå nuet och förutse framtiden. Men medan många är entusiastiska över att använda den information som de har om sina kunder för att förändra hur de interagerar med dem, har skandaler med förlorade data, säkerhetsöverträdelser och Facebooks senaste ”psykologiska experiment” gjort begreppet ”Big Data” till ett fult ord för vissa.

Resultatet av detta är att datasekretess ofta ses som en oförutsägbar belastning för många företag, vilket gör att de ofta intar en defensiv hållning. I stället för att se det som ett försäljningsargument för sin verksamhet och bli kända för att respektera kunddata, försöker de undvika frågan om dataskydd och riskerar att ge intryck av att vara oärliga på grund av en brist på kommunikation. Detta är inte en bra grund för att bygga upp en relation mellan kund och säljare. Företagen bör istället fokusera på lämplig och ansvarig användning av data, i syfte att motverka misstänksamhet, försäkra kunderna om att deras uppgifter inte kommer att missbrukas och att vinna deras förtroende. I själva verket behöver vi ett helt nytt koncept för att skapa en kultur som kommer att göra att kunderna känner sig säkra.

Välkommen till förtroendets tidsålder

En av de första sakerna att komma ihåg när det gäller dataskydd är att det ska spridas över hela organisationen, i stället för att ses som bara en efterlevnadsfunktion. Förtroendet bör även byggas in ditt företags DNA – det bör beaktas i varje beslut du fattar och allt du gör när du interagerar med dina kunder. Det finns inget värre än när ett företag som skryter om sin ärlighet avslöjas med att sälja kunduppgifter till en direktmarknadsföringsorganisation, eller i hemlighet delar dem med partnerorganisationer.

Den andra saken att komma ihåg är nära relaterad till den första – om du har lagt ner mycket tid på att göra integritet till en del av din organisation och ditt rykte, förstör inte det hela genom vårdslösa arbetsprocesser. Var mycket försiktig med de typer av interaktion som din organisation har med sina kunder baserat på uppgifter som den har samlat in, och missbruka dem inte själv. De flesta människor förstår att du kommer att samla en viss mängd information för att förbättra dina marknadsföringsstrategier och är villiga att acceptera detta om det betyder de får personliga erbjudanden, information eller belöningar. Men vid köp som kanske sker en gång vart tionde år, som en ny tvättmaskin, vill en kund inte bombarderas med erbjudanden om olika tvättmaskiner via e-post. Ge dem möjlighet vid säljtillfället att få din databas att ”glömma” köpet. Det kommer att förhindra irriterande kunder och skydda ditt företag från framtida misstag.

Slutligen, var öppen om vad du gör med data. Gör alltid klart exakt vilken information du har, vilken statistik du samlar in och hur den används. Alla som köper från dig ska kunna läsa din dataskyddspolicy på din webbplats och det bör finnas en mekanism för att hålla ditt företag till svars om de misstänker att du bryter mot den. Öppenhet är ett måste när det gäller privatlivet och när detta kombineras med ansvar från din sida, är du på god väg att bevara dina kunders sinnesro.

Slutmålet är att skapa en effektiv kunskapsbank om dina kunder som människor, inte som konsumenter, så att de börjar känna att ditt företag värnar om deras integritet. Detta kräver ett samlat grepp under hela kundupplevelsen, från webbplatsen till marknadsföringsaktivitet efter försäljning, så att ingen beröringspunkt bryter mot det förtroende som du har uppnått.

Nyckeln till ett effektivt förtroendesystem är helt enkelt att få kunden att känna att de drar fördel av din inställning. Att göra sekretess till en del av ditt företags image och all dess verksamhet gör att du kan utföra dina planer för Big Data, men utan att riskera ditt rykte eller driva bort dina kunder.