BUSINESS BYTES

Delade projekt kan minska misstro

  • Postad 4 år sedan
  • 2 minuters läsning

Den digitala tidsåldern har fört med sig stora förändringar för företagsledare. År 2017 förutspår Gartner att marknadsföringens ökade beroende av kundinsikt och digital inriktning innebär att marknadsföringschefen beställer fler IT- och analysprojekt än IT-chefen. Däremot har IBM funnit att 70 procent av marknadschefer inte känner sig förberedda för den ökade roll som data och IT spelar i deras arbetsliv.


Med tanke på de snabba tekniska framstegen skulle man kunna tro att en anda av samarbete skulle inledas, men om sanningen ska fram finns det en klyfta mellan marknadsförings- och IT-chefer, vad Acceture kallar ”the CMO-CIO disconnect”.


Vad är anledningen? Det finns en djupliggande misstro. Marknadsföring tycker att IT är alldeles för stelbent och att alla projekt tar en hel evighet, medan IT tror att marknadsföring inte gillar att involvera dem i strategin, och bara ser dem som en plattformsleverantör i stället för en aktiv samarbetspartner.


Så hur kan organisationer bygga broar mellan marknads- och IT-chefer?


Gemensam finansiering av projekt kan vara lösningen, som Adobes exempel visar. För att få en djupare kundinsikt har företaget inrättat en projektgrupp med representanter från både marknadsföring och IT, som finansierades till lika stor del av varje avdelning. Deltagarna var från början klara över att de nu ingår i ett nytt team, i stället för den ursprungliga funktionen de kom ifrån och att de gemensamt ska presentera sina resultat för både marknads- och IT-chef. Samarbetet hade mycket tydliga kundinsiktsmål och en tidsplan för att uppnå dem. När projekten var klart gick teammedlemmarna tillbaka till sina vanliga positioner inom organisationen.


Samfinansiering kan därför vara ett bra sätt att få ut det bästa av två världar utan att funktioner behöver gå samman eller att man behöver anställa fler medarbetare för att täcka eventuella kompetensbrister. Men det måste finnas en viss avgränsning och ”ägarskap” i gemensamma projekt. Det vore orealistiskt att förvänta sig att två mycket olika funktioner kan integreras smidigt utan någon som helst uppdelning av rollerna. Det är viktigt att IT behåller ansvaret för datahantering och policyer samtidigt som kunddatabaser drivs av marknadsföring.


Ingen hävdar att det är lätt att bryta denna cirkel av misstro mellan marknads- och IT-avdelning, men det är nödvändigt om företagen verkligen ska kunna dra nytta av möjligheten som tillgång till kunddata ger. Från de som gör de första försöken verkar lärdomarna uppenbara. Vad du kan göra är att ha ömsesidig respekt och skapa delade projekt som lika finansierade och där ägandet tydligt delas upp för att undvika framtida konflikter. Så nästa gång din organisation påbörjar ett projekt som kräver engagemang från både IT- och marknadsavdelningen är det värt att försöka behandla det som ”början på en underbar vänskap”. Men med tydliga roller och ansvar.