BUSINESS BYTES

”Small data” med stor betydelse för ditt företag

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Forskningsorganisationen IDC rapporterar att vårt digitala universum fördubblas vartannat år och kommer att bli tio gånger så stort mellan 2013 och 2020, från 4,4 triljoner gigabyte till 44 triljoner gigabyte.

För att ge lite perspektiv skulle mängden information som lagras för närvarande fylla en stapel med iPad Air-surfplattor som nådde två tredjedelar till månen. År 2020 kommer det att finnas 6,6 sådana staplar.

Det innebär att ”big data” kommer att fortsätta växa snabbt i takt med att ”Internet of things” och bärbar teknik bidrar med alltfler datainsamlare till nätverket. Men samtidigt som alla försöker förstå sig på dessa stora och ostrukturerade datamängder, är det viktigt att komma ihåg att störst inte alltid är bäst.

Det kan tyckas motsägelsefullt, men nyckeln till att förstå affärsutmaningar ligger faktiskt hos Small Data, den information som används för att fastställa situationen och som hämtas från Big Data genom analys. Fokus på små detaljer har en positiv inverkan på resultatet eftersom det är denna information som startar aktiviteter baserat på vad som händer här och nu.

För att lyckas med detta måste digitala ledare hjälpa anställda att koncentrera sig på de trender som kommer att öka konkurrenskraft och kundservice. Denna hjälp bör inriktas på fyra områden: efterfrågan, analys, presentation och förfining.

För det första, erkänn att du inte kan mäta vad du inte förstår, så sluta oroa dig för Big data. Digitala ledare bör tillbringa så mycket tid som möjligt med sina kollegor så att IT-avdelningen istället kan ägna sig åt att upptäcka de små detaljerna i verksamhetens bredare mål.

Ta sedan denna kunskap om affärsverksamheten till analysstadiet. Tänk på hur organisationen samlar in data och hur analysverktyg skulle kunna hämta viktig information från separata system och databaser. Arbeta med viktiga intressenter och skapa en konkurrenskraftig landskapsanalys för att matcha de projekt för att inhämta affärsinformation som drivs av IT-teamet med de långsiktiga målen för organisationen i helhet.

Skapa sedan en presentation, till exempel en instrumentpanel, som ger chefer tillgång till information. Presentera de små detaljerna i kanske tio olika faktorer, till exempel global försäljning, väntande beställningar och kundnöjdhet som kommer att påverka hur företaget drivs, både nu och i framtiden.

Kort sagt, använd small data så blir driften av affärsprocesser inte längre en gissningslek. I stället för att förlita sig på breda kampanjer bör marknadsförare arbeta tillsammans med IT-chefer och ta reda på hur de kan inhämta information från källor över hela verksamheten. Genom att fokusera på små trender och detaljer kan verksamheten identifiera vilka kunder som är viktigast och vilka produkter det är troligt att de köper.

Small data kan också användas för att finslipa interna processer och underlätta informationsdelning genom att anställda inom hela organisationen samarbetar och utbyter kunskap. Genom att utnyttja erfarenheter från många olika avdelningar kan företaget klara av större utmaningar, till exempel dolda kompetensluckor och långvariga problem med kundservice.

När IT-teamet har avslutat sin betastrategi för small data är det viktigt att ge möjlighet till feedback – detta gör att du och dina kollegor kan upptäcka hur målen utvecklas över tiden och innebär att tillvägagångssättet kan förfinas i takt med detta.

Mängden data som innehas av verksamheten växer med en sådan hastighet att alla projekt alltid kommer att förbli ett pågående arbete. Men genom att utforma en strategi för small data kan IT-ansvariga hjälpa sin verksamhet att ligga steget före sina konkurrenter.