BUSINESS BYTES

Den disruptiva kraften hos 3D-tryck

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Potentialen för 3D-tryck att omvandla detaljhandel och tillverkning är enormt disruptiv och spännande. Fastän tekniken går tillbaka till tidigt 1980-tal har den relativt nya digitala revolutionen och sakernas internet kommersialiserat den och förvandlat den från en industriell teknik till en i allt högre grad konsumentinriktad teknik. Innovation blir alltmer vitt utbrett; inom sektorer som hälsovård finns det företag som arbetar med att trycka kroppsdelar som kan ersätta dyra proteser, medan NASA utforskar alternativ för att producera 3D-tryckt mat.

Detaljhandeln står också inför stora förändringar. Specialistleverantörer online har startat många av de tidiga innovationerna inom detaljhandeln, men nu börjar några av de stora namnen att komma med, bland annat Amazon, som lanserade en 3D-tryckningsbutik som säljer smycken, leksaker och andra presenter i USA förra året.

Under senare år har detaljhandeln och deras leverantörer kommit under ökat tryck för att leverera skräddarsydda och individuella produkter, och dessutom med snäva tidsramar. Men anpassning och snabbhet är inte alltid lönsamt med traditionella tillverkningsprocesser som är optimerade för stora volymer av likadana produkter. Men med 3D-tryck – och digitaltryck i allmänhet - blir det allt mer möjligt att föra samman personanpassad och automatiserad tillverkning. Säljaren tillhandahåller ritningen, som är snabb och enkel, medan kunden anpassar produkten hemma eller i butiken.

Detta kommer att leda till en ny era av massproducerade, men samtidigt individuella produkter. Branschen är naturligtvis fortfarande i sin linda och tekniken stöder sällan stora volymer för tillfället. Men allteftersom tekniken utvecklas kommer volymerna att öka och fortsätta att ge betydande kostnadsvärde och besparingar.

Så för framtiden med sig demokratiserade designprocesser och digitala ritningsbutiker för detaljhandel och kommers? Kommer tillverkningen flytta från fabriken till butiksgolvet – eller slutligen till hemmet – i takt med att miljontals människor köper en grundläggande design eller ritning och sedan anpassar den till sin egen smak?

Det verkar sannerligen troligt. Medan det inte kommer att ske omedelbart styr vi en stadig kurs mot en ny sorts handel – en handel som kommer att leda till en ny era av spännande startup-företag och företag som kan anpassa sig snabbt och skapa nya designer.

Vad innebär det för fysiska butiker och e-handelsbutiker som Amazon? Inom en överskådlig framtid kommer vi fortfarande att behöva en lokal IKEA-butik och bilförsäljare för att köpa stora objekt som det inte är lätt att trycka hemma. Men för återförsäljare som framför allt lever på att sälja mindre artiklar inom hushåll, mode osv. är 3D-tryck en spännande möjlighet för dem att hålla sig konkurrenskraftiga. Det kanske inte händer inom nästa årtionde eller två, men det är stor chans att nästa århundrade kommer att föra med sig disruption i enorm skala för detaljhandeln.