BUSINESS BYTES

Resan från data till insikt

  • Postad 12 månader sedan
  • 3 minuters läsning

Rådata är mer eller mindre värdelöst för ett företag, men detta faktum hindrar inte organisationer från att samla in mer och mer fakta och siffror. Skälet är enkelt – ett företag som kan skapa något användbart från rådata har en bättre chans att lyckas än sina konkurrenter.

Målet för varje organisation idag har blivit att förvandla ostrukturerad rådata, eller Big Data, till ”small data”, och sedan förvandla dem till insikt. Denna trestegsprocess ses bäst som en resa, där data samlas in, analyseras och slutligen används för att utforma affärsstrategin.

Men undersökningar tyder på att många organisationer tycker att dataresan är en krånglig process. Den internationella konsultfirman Capgemini rapporterar att fastän mer än hälften (59 procent) av företagsledare är medvetna om att data nu är en kärnkomponent av marknadsvärdet erkänner nästan två tredjedelar (65 procent) att deras verksamhet kommer att förlora marknadsandelar om de inte börjar använda nya analysverktyg.

Denna globala forskning tyder på att många organisationer går vilse någonstans på vägen. Medan de kanske är bra på att samla in rådata, har vissa svårigheter med att analysera information och producera användbara insikter. Denna brist på insikt leder till att många chefer motvilligt accepterar att andra organisationer går förbi dem.

Capgeminis forskning visar också att 64 procent av chefer anser att Big Data ändrar traditionella affärsgränser och leder till att branschen öppnas upp till nya leverantörer. Mer än en fjärdedel (27 procent) av företagsledare förväntar sig att konkurrens kommer från nya aktörer inom andra branscher, medan 53 procent förväntar sig konkurrens från datadrivna startup-företag.

Ett välkänt exempel är startup-företaget Uber, som använder den statistiska processen regressionsanalys för att analysera den sociala demografin av ett område. Uber använder informationen för att avgöra hur efterfrågan kommer att fluktuera och hur priser, och kundtillfredsställelse, kan påverkas. Företagets insikt har gjort det möjligt för dem att utmana – och i många fall övervinna – traditionella transportspecialister.

Organisationer som står inför nya utmanare måste använda affärsinformation och anpassa sin långsiktiga strategi. Ett traditionellt energiföretag stod inför en ny utmaning i form av Nest, Googles smarta termostat. Men British Gas har själva anammat de senaste tekniska möjligheterna, de använder insikter från affärsinformation för att utveckla – och fortsätta att finjustera – sin enhet för uppvärmning av hemmet, Hive.

Tillgång till analys kan också förändra en hel sektor, ett exempel är den snabba IT-ledda transformationen inom finansiella tjänster. Insikter i realtid gör det möjligt för spjutspetsföretag att öka hastigheten på elektronisk handel. Kvaliteten på dessa insikter är så bra att 64 procent av ledande dataföretag anger att de känner sig säkra på att de kan skapa mycket bra handelsstrategier, jämfört med bara 53 procent av dataeftersläntrarna, enligt finansspecialisten State Street.

Budskapet är att behovet att skapa insikter från information att öka inom alla företag och sektorer. Denna avgörande roll blir viktigare och viktigare. På lång sikt kommer analys av rådata inte bara att hjälpa ditt företag att konkurrera, den kan garantera dess överlevnad.


[Referenser]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf