BUSINESS BYTES

Miljonkronorsfrågan om bortkastade investeringar

  • Postad 4 år sedan
  • 2 minuters läsning

Företag runtom i Europa lägger miljoner på investeringar i IT-produkter och tjänster. Hör ditt företag till dem? Det finns en risk att din verksamhet gör det, och att du inte ens inser det. Den uppenbara följdfrågan är förstås vad som ligger bakom detta slöseri. Huvudorsaken verkar vara att många teknikköp antingen används fel eller inte alls av de anställda. Varför blir det så?


Är det kanske för att de inte lämpar sig för ändamålet? Ger du de anställda vad de verkligen vill ha och behöver? Rådgjorde du med dem under inköpsprocessen? Om du gjorde det, var det definitivt steg ett för att säkerställa att de kommer att samarbeta och använda tekniken du har investerat i. Om du vill försäkra dig om att de anställda står bakom nya teknikinköp är dock kommunikation inte tillräckligt – även utbildning behövs.


Utbildningsprogram utgör den naturliga startpunkten. ”Utbildning” är ett brett uttryck, och det räcker inte att rikta in sig på bara en aspekt såsom effektiv dokumentlagring med hopp om att detta ska leda till avkastning på alla IT-investeringar. Istället måste utbildningen struktureras i hela företaget och tydligt visa hur tekniken kan öka produktiviteten och lönsamheten och samtidigt lyfta fram effekten av felaktiga teknikinköp för hela organisationen. Utbildningsinitiativ behöver även upprepas regelbundet och uppdateras när affärsverktygen anpassas och utvecklas.


En grupp anställda som ofta känner sig utanför är personer som distansarbetar – antingen sådana som reser eller som arbetar hemifrån – som helt enkelt aldrig är på plats när utbildningen anordnas. Med tanke på att antalet distansarbetare förväntas nå 1,3 miljarder år 2015 har detta aldrig varit mer aktuellt. Är du beredd att möta behovet hos din ständigt ökande mobila arbetskraft? Även om en majoritet av anställda anser att deras företag har bra system för fjärråtkomst anser strax över hälften av dem att information går förlorad på grund av hur den lagras, och en av tre anser det vara svårt att bibehålla versionskontrollen av dokument. Detta är ett klart förbättringsområde, där ett bra utbildningsprogram – som är tillgängligt för dem som inte är baserade på kontoret – kan vara svaret.


Om du vill säkerställa att din organisation får avkastning på sina investeringar inom IT är det mycket viktigt att inventera IT-infrastrukturen och hur den används, både på kontoret och i övrigt. IT-beslutsfattare som förstår exakt vad de arbetar med kan inte bortse från fördelarna med utbildning, särskilt som två tredjedelar av dem som fått utbildning anger att de kan använda teknikens hela kapacitet när de hanterar sin information. Investeringar handlar inte bara om att köpa nya lösningar – även hela verksamheten och de anställdas beteende måste utvärderas för att identifiera var ökad produktivitet kan öka lönsamheten.