BUSINESS BYTES

Minska pappershögen!

  • Postad 8 månader sedan
  • 2 minuters läsning

Hur mycket du än jobbar blir pappershögen inte mindre, och det är du långt ifrån ensam om. En aktuell undersökning från ICM, på uppdrag av Canon Europe, visar att pappersarbete och byråkrati är de mest tidskrävande uppgifterna för ägare av små och medelstora företag.

En av fem företagsägare lägger större delen av sin tid på administrativa uppgifter. Dessutom tycker 31 procent av små- och egenföretagare i Europa att pappersarbete och administration är en av de största utmaningarna för deras verksamhet.

Över en tredjedel av alla småföretagsägare skulle vilja lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Med tanke på att en femtedel av alla beslutsfattare lägger mesta delen av sin tid på admin är detta knappast överraskande.

Det kan vara svårt att uppnå bra produktivitet med begränsade resurser och få anställda, och det innebär att företagsägare ständigt sliter med en oändlig mängd pappersarbete.

Fastän det inte ligger högt på listan över prioriteter ska företagets admin hanteras i fyra steg:

1. Identifiera problem och specifika hinder
2. Undersök och utvärdera alternativ
3. Köp och inför lämpliga lösningar
4. Utvärdera framgångar och ta itu med ytterligare problem

Det är viktigt att varje företag identifierar sina egna specifika problem och väljer den bästa lösningen för informationshantering.

Lösningen för många små och medelstora företag kan ofta vara outsourcing. Det är mest troligt att franska företagsägare lägger ut sina IT-funktioner på entreprenad (35 procent) och resultatet är att två tredjedelar anser att de lägger ner ungefär rätt mängd tid på IT.

En annan lösning för småföretagare och egenföretagare som föredrar att hantera verksamheten själv är att införa en effektiv process för informationshantering. Detta kan hjälpa dem att digitalisera och lagra dokument och data från olika kanaler, även när de är på språng.

Alltför ofta kan administration och pappersarbete ta tid och resurser från intäktsgenererande uppgifter och minska produktiviteten.

Med ett förbättrat informationsflöde kan företagsägare och deras anställda fokusera på de två viktigaste delarna i verksamheten: kundservice och tillväxt. Kom ihåg, en nöjd kund är en lojal kund.