BUSINESS BYTES

Sakerna kommer ...

  • Postad 4 år sedan
  • 3 minuters läsning

Tror du att du äntligen har full koll på dina kunder? Du vet vad de gillar och inte gillar, hur mycket pengar de brukar lägga ner och hur de vill att du ska kommunicera med dem? Säkerligen kommer livet att bli lite lättare från och med nu, eller? Kanske för en stund. Åtminstone tills Sakerna kommer ...


Gartner förutspår att det kommer finnas 26,6 miljarder enheter online år 2020. Dessa smarta, anslutna enheter har potentialen att förse marknadsförare med datauppsättningar som inte endast är överväldigande stora, de varierar även i omfattning.


Det är inte något nytt att samla in och analysera information som underlag för kampanjer. Däremot har omfattningen på den information som kommer att vara möjlig att samla in när Sakernas internet till fullo är en del av vår vardag potentialen att medföra stora utmaningar för oförberedda marknadsförings-chefer. Men allt är inte dåliga nyheter, Sakernas internet kan även potentiellt utgöra en konkurrensfördel för de som får kläm på det i tid. Vad kan då marknadsförare göra idag för att förbereda sig?


Förstå länken mellan transparens och kunddata


Den första utmaningen är att förstå känsligheten kring insamling av kunddata. Människor har bevisat om och om igen att de är villiga att kompromissa med datautvinning om det är fördelaktigt för dem och om det görs transparent. Tesco använder data från sitt stamkundsprogram för att erbjuda rabatt på ofta inhandlade varor och Google finkammar sina kunders e-postkonton för att rikta in reklam utifrån konversationer. Dock tolereras dessa intrång i privatlivet eftersom kunderna är medvetna om dem och anser att resultaten är användbara. Gränsen är hårfin – ett antal företag har redan gått för långt och riskerar att förlora lojala kunder eftersom de har avslöjat, utan att först vara riktigt transparenta, precis hur mycket de vet om dig.


Läxan för marknadsförare är att se till att de förstår etiken som är inblandad och deras kunders förväntningar på, och rätt till, privatliv. Transparens om vilken typ av data som samlas in är avgörande från starten för att säkerställa att kunderna inser att de har ett val och därmed kan köpa idén. De måste hålla med om att vad de får i gengäld är ett rättvist utbyte.


Organisera dina data


Följande utmaning är att organisera datan som du nu har till ditt förfogande. Hur kopplar du samman information om någons körvanor, kaffedrickande och vilken tid de går och lägger sig på kvällen? Vad gör du med informationen när du väl har den? Hur tar du reda på vilken del av den här kundinsikten som är mest värdefull för dig och sedan bygger vidare på den för att snabbt identifiera och reagera på trender och möjligheter?


Framtidens marknadsförare kommer antingen att behöva utveckla, eller köpa in, en helt ny typ av kompetens utöver den som traditionellt finns i verktygslådan för marknadsföring för att säkerställa att de får ut det mesta av möjligheten som Sakernas internet medför. För att göra allt rätt kommer marknadsförarna att behöva bli statistiksnurrande datagurun som samtidigt inte får förlora marknadsförarens kärnkompetens ur sikte: utmärkt kommunikation med kunden.


Bortom data: navigera nya kanaler


Ökningen av anslutna enheter öppnar även upp nya marknadsföringskanaler på ett avgörande sätt. Det kommer snart att bli möjligt att kommunicera med kunder med målinriktade annonser eller meddelanden via så gott som vilken ansluten enhet i deras hem som helst. Amazon säljer redan e-läsare och surfplattor till ett rabatterat pris i utbyte mot att de visar annonser på låsskärmen. Och det är bara början.


Oundvikligen betyder detta större splittring av kanalerna som marknadsförarna kan använda, där framgång kommer att avgöras av förmågan att kunna välja vilka som kommer att ge de bästa resultaten. Nyckeln kommer även att vara att uppnå rätt balans mellan praktisk nytta och inkräktande. Kylskåp kommer att kunna visa en annons för leverans av livsmedel när det upptäcker att du har slut på basvaror så som juice och smör, men kommer kunderna att svara positivt på det här och tycka att det är så nyttigt som organisationerna som skapat funktionerna föreställer sig? Kommer intrånget i deras vardag att vara värt utbytet?


Ja, Sakerna kommer. Men marknadsförare som förbereder sig, läser in sig på det senaste inom etik och sekretess och blir proffs på att hantera stora uppsättningar kunddata i ett tidigt skede har egentligen inget att frukta. De kan själva stå för nästa stora möjlighet som de har letat efter.