BUSINESS BYTES

Frigöra kraften hos information

  • Postad 1 år sedan
  • 2 minuters läsning

Genom att David McCandless

Data-journalist and information designer,

Författare: David McCandless. David är en brittisk datajournalist och informationsdesigner.Han har grundat den visuella bloggen Information Is Beautiful och skrivit den tankeväckande boken med samma namn.


Det är vanligt att information används på arbetsplatsen för att öka effektiviteten. ”Stora datamängder” har blivit ett affärsmantra och globalt erkända märken har skapats kring den relativt enkla idén att bearbeta och organisera data och information. Trots denna nya datacentrerade synen på affärer är information fortfarande en resurs som hanteras felaktigt.


Om informationen visas på ett dåligt sätt kan du misslyckas med att förmedla den avsedda historien eller meddelandet. Standardvisualisering av affärsdata såsom diagram och tabeller slängs alldeles för ofta slarvigt in i rapporter och presentationer. Jag anser att detta istället för att ge mervärde kan göra din viktigaste tillgång en stor otjänst.


Information är bara till nytta om den presenteras på ett sådant sätt att beslutsfattarna kan förstå den, engagera sig och vidta åtgärder. Effektiv datavisualisering kan göra det möjligt för företaget att hitta meningen i annars obearbetade och svårtydda siffror. Kort sagt kan data med hjälp av rätt tolkning och presentation bli ditt kraftfullaste verktyg – och din bästa bundsförvant.


Lyckad datavisualisering kräver att informationen är självgående och berättar en tydlig historia. Kom ihåg att ge den ett sammanhang. Exempelvis är en kvartalsrapport som endast presenteras som en lista över XX miljarder euro endast till nytta när den får ett sammanhang och en bakgrund, exempelvis genom jämförande siffror över årlig förändring, konkurrenterna eller marknaden som helhet. Var också noga med att presentera rätta data. Om du försöker presentera helheten genom att ta med alla data du kan få tag på kommer du att misslyckas. Företagsledningen måste kunna sätta sig in i data snabbt. De ska inte få den svåra uppgiften att dechiffrera fragmenterade sifferuppgifter.


Jag är starkt övertygad om att upplysande information är grunden till ett framgångsrikt företag. För att denna grund ska genomsyra varje del av organisationen måste informationen delas med hela personalen.


Information är alldeles för viktig för att sluta i händerna på någon som inte vet hur den ska hanteras, tolkas eller presenteras. Jag anser att information som presenteras väl ger en tydligare och mer kortfattad bild än ett kalkylblad någonsin kan göra. Väl utformade informativa diagram kan förmedla, inspirera och motivera dig på ett helt annat sätt än vanliga standardiserade stapel- och cirkeldiagram.


Fråga dig själv vilket som är det effektivaste sättet att kommunicera med åhörarna och få gehör för ditt budskap?


Faktum är att vackra data är ett utmärkt verktyg oavsett publik. Mängden information som idag är tillgänglig för oss kan vara svår att hantera, och frestelsen är stor att vara lat. Sanningen är dock att det endast är genom att visa dessa data i ett kortfattat, sammanhangsberoende och vackert format som du verkligen kan göra dig hörd genom bruset och se till att ditt budskap når fram.