BUSINESS BYTES

SÖKES: ekonomiansvarig som förstår Internet of Everything

  • Postad 4 år sedan
  • 2 minuters läsning

I en jobbannons nyligen eftersöktes följande egenskaper: finansiell planering och hantering, cash management, redovisning samt strategier och visioner för informationsteknik.


Vilket var jobbet?


Om du svarade eknomiansvarig eller IT- ansvarig, gratulerar.


Ökad tillit till teknik på arbetsplatsen har haft stor inverkan på ekonomin. Så stor inverkan att ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i Storbritannien hävdar att den typen av arbete kommer att bli mycket vanligare. Ekonomi- och teknikansvariga kommer ha ansvar för teknikinvesteringar likväl som ekonomi och trenden har potential att sprida sig i Europa.


För bara tio år sedan var det otänkbart att ekonomiansvariga skulle vara involverade i molntjänster, IT-säkerhet och annan digital teknik. Fast enligt Gartner står 39 procent av IT-avdelningar i direkt kontakt med ekonomiansvariga. Det här ansvarsskiftet leder till att den ekonomiansvariga måste ha förståelse för hur man bäst använder teknik och vet hur man får bästa möjliga ROI.


För att göra det så effektivt som möjligt behöver ekonomiansvariga komma närmare innovativ teknik som har möjligheten att låta deras företag växa. De behöver förstå de krafter som formar sättet vi lever och arbetar, upprinnelsen till nya teknologier, Internet of Everything och den digitala industriella revolutionen. Och som ekonomiansvarig behöver de mäta ROI för att försäkra att de nya IT-lösningarna är så framtidsäkrade som möjligt istället för att enbart fokusera på resultat och minskade kostnader.


Det innebär att ekonomiansvariga måste vara helt insatta i säkerhetsfrågor. Ett illa förberett säkerhetsprogram kan resultera i förlust av värdefull företags- och kundinformation och därmed även innebära böter för att ha utsatt dessa data för risk. Därför har kunskapen om var och hur information lagras i allt större utsträckning blivit en fråga även för ekonomiansvariga. Trots detta menar Gartner att enbart 18 procent av yrkesekonomer ser säkerhet som en prioriterad fråga bland utgifter 2014, medan business intelligence och prestandahantering är högt prioriterade.


De flesta ekonomiansvariga skulle hålla med om att deras roll som ren operationell ekonomichef är över. Rollen har förändrats och sätter dem nu i centrum för viktiga företagsbeslut, som inkluderar IT-investeringar och företagsinformationens säkerhet. Framtidens ekonomiansvariga behöver kunna använda ny teknologi för att kunna ta bättre och mer informerade företagsbeslut som direkt påverkar företagets prestation. Allt från att implementera en ny mobilpolicy för att hjälpa säljare kommunicera bättre, och därmed öka försäljningen, till mer omvälvande omställningar som förändrar hur organisationen kommunicerar mellan avdelningar, kontor, länder och kontinenter. Ekonomiansvariga behöver en grundläggande förståelse för teknik och dess möjligheter för att leda förändringen och göra företagets abstrakta behov till verklighet.