BUSINESS BYTES

Vad kännetecknar en bra digital ledare?

  • Postad 7 månader sedan
  • 3 minuters läsning

I den digitala tidsåldern måste ledare kunna hantera ständig förändring och utveckling. Rätt kombination av mobil teknik, sociala medier, moln och big data gör det möjligt för framåtblickande företag att snabbt förändra sina strategier och tjänster.

Amazon började som en online-bokhandel för bara 20 år sedan men har lyckats ta sig in på alla delar av detaljhandeln, mot produktion av hemelektronik och, kanske mest överraskande av allt, molntjänster i företagsklass.

När Amazon började i ett garage för 20 år sedan var Apple en säljare av datorer på en nischmarknad. Två decennier senare är världens mest värdefulla företag marknadsledare inom smarttelefoner, surfplattor och bärbar teknik.

I båda företagen var ett starkt ledarskap – Jeff Bezos på Amazon och Steve Jobs på Apple – en avgörande faktor. En framgångsrik digital verksamhet är bara så bra som den chef som har valts till att leda omvandlingen. Även om Amazon och Apple kanske är unika när det gäller tillväxt, gäller samma principer för alla organisationer, från stora, globala företag till små och medelstora företag.

Verksamheten i alla sektorer håller på att förändras genom innovativ användning av digital teknik. Dessa system och tjänster kan inte hållas separata från den övriga verksamheten, för att uppnå permanent förändring måste organisationer ha en ledare som inser teknikens kraft och som kan förverkliga planer.

Även om de kanske jobbar på mer traditionella organisationer delar bra digitala ledare många egenskaper med Bezos och Jobs. De mest framgångsrika cheferna är engagerade och arbetar tillsammans med sina kollegor och externa experter för att överväga hur kalkylerade risker kan ge en konkurrensfördel.

Sådana chefer förstår vikten av att involvera hela organisationen och ta sig tid att tänka på hur teknik kan skapa nya sätt att arbeta. Digital teknik påverkar alla delar av ett företag, från marknadsföring, reklam och försäljningskanaler till HR, kommunikation och ekonomi. Därför är det viktigt att en digital chef ägnar lika mycket tid åt att prata med människor som de gör åt att jobba med bits och bytes.

Det som alla digitala ledare har gemensamt är att de är beredda att uppmuntra nytänkande och själva genomföra nya initiativ. Dessa chefer håller alltid ett öga på fastställda organisatoriska mål, men de lyssnar också på människor och använder deras kunskaper för att förstå när en innovation kan åstadkomma stora resultat, eller leda till en risk som inte är värd att ta.

Även om ditt företag kanske inte drivs av en Bezos eller Jobs finns det säkert folk som kan använda sina kunskaper för att hjälpa din organisation att tänka annorlunda.

Bra digitala ledare vet hur man kan utnyttja ett mångsidigt ekosystem av duktiga individer. Och i den digitala tidsåldern är en chef som kan få ut det bästa av denna mångfald och skapa en konkurrensfördel avgörande för framgång.