BUSINESS BYTES

Varför är digital sponsring så viktigt?

  • Postad 3 år sedan
  • 3 minuters läsning

Vissa personer i din organisation är fantastiskt bra på att komma med idéer. Andra, till exempel projektledare, är bra på att göra modeller till verklighet genom att hitta rätt tekniska resurser och rätt personer för jobbet. Men bra idéer och projektledning räcker inte hela vägen.

Anställda som vill göra ett smart koncept till en omvälvande verklighet behöver sponsorer. Sponsorer inom företagsledningen spelar en avgörande roll, de bidrar till att idéer och projekt kan gå från design till implementering. De har erfarenhet inom områden, till exempel affärsstrategi och ekonomiskt stöd, som kommer att avgöra om ett initiativ avvisas eller backas.

I den digitala tidsåldern är rollen av en inflytelserik sponsor – det kan till exempel vara ekonomichef, marknadschef eller operativ chef – nycken till framgång. Från sociala medier och mobil teknik till big data och molnet – styrelsen bombarderas ständigt av potentiella teknikprojekt.

Detta intresse är en välsignelse för anställda som är intresserade av allt som har med digital teknik att göra. Men det kan också vara ett hinder. Om du inte kan sälja projektet kan skeptiska styrelsemedlemmar se ett digitalt projekt som ett i en lång rad av initiativ som bara kostar en massa pengar.

Styrelsen måste förstå vad ett föreslaget projekt kommer att göra för att förbättra företagets verksamhet. Ett digitalt projekt – till exempel mobilanpassning av en webbplats eller skapandet av en app – är inte ett mål i sig.

Sponsorer hjälper projektledare att visa hur ett projekt för mobilanpassning kan göra att fler kunder kan interagera med företaget, var de än befinner sig. De hjälper projektgruppen att definiera hur en app kommer att ge en flexibel arbetskraft nya typer av information.

Sponsorer inom företagsledningen är det mänskliga gränssnittet mellan innovation och värdeskapande. Sponsorer ser till att projektledare presenterar ett förslag inför styrelsen som förklarar problemet som löses, alternativen för implementering och de potentiella riskerna och/eller fördelarna med att säga ja till initiativet.

Sponsorn är också en person som vakar över projektmedlemmarna. Den högsta chefen lyssnar på dem och de minskar pressen på resten av teamet genom att ta ansvar för framgång eller misslyckande, både under och efter genomförandet.

Denna typ av sponsring bidrar till att minska tyngden av förväntningar och ge personer längre ner i hierarkin chansen att fokusera på vad de är bäst på, till exempel att skapa utveckla, testa, implementera och finjustera projektet. Kort sagt, chefssponsorer hjälper till att förvandra bra idéer till konkurrensfördelar.


[Vidare läsning]

http://www.zdnet.com/article/five-ways-to-help-get-your-it-project-signed-off/