Fosstech AS 3D case study

FossTech AS kundreferens om 3D-print

FossTech AS är ett företag inom mekatronik som är baserat i Norge och som nyligen har anammat 3D-printteknik för att stöda produktion av elektromekaniska och mekaniska prototyper. FossTech behövde ett sätt att snabbt producera högkvalitativa prototyper för att förkorta ledtider och öppna upp nya marknader. Den här berättelsen förklarar hur 3D-print har gjort det möjligt för FossTech att uppnå det målet.

"Vi har ett stort fokus på kundupplevelsen och optimering av hela värdekedjan och Canon verkligen har gett oss stöd i att hitta en bra lösning på den här utmaningen."

Tor Ivar Kolpus – CFO FossTech AS – FossTech

Fler kundreferenser
Shapeways

SHAPEWAYS

En av världens ledande 3D-printleverantörer

Mer information

Om du är ute efter innovativa 3D-printlösningar och tjänster - kontakta oss.

Kontakta oss