Rivertrace Engineering 3D Printing Case Study

Rivertrace Engineerings kundreferens om 3D-print

Rivertrace Engineering är ett företag som specialiserar sig på instrument för olje- och vattenövervakning för de marina och industriella sektorerna. De ställdes inför utmaningen att snabbt få ut produkter på marknaden för att möta växande efterfrågan. 3D-print blev lösningen på utmaningen genom att snabba, kostnadseffektiva och produktiva FoU-modeller kunde levereras. Nu kan delar testas direkt i en produkt och snabbt fullbordas till slutligt konceptbevis.

Rivertrace behöver inte längre förlita sig på tredjepartsleverantörer och de kan nu reducera de totala kostnaderna för FoU och leverera produkter på marknaden snabbare. Totalt har de sett en ökad effektivitet i hela företaget på minst 20–25 %.

"Canons 3D-printlösning har förändrat vår forskning och utveckling. Vi behöver inte längre vänta i veckor på olika delar. Nu kan vi få konceptbeviset på en dag och skicka det till verktygsmakaren. Effekten på tid, kostnad och effektivitet är imponerande, samtidigt som vi blir ett mycket mer hållbart företag."

Mike Coomber, ägare – RiverTrace Engineering

Fler kundreferenser
Foss Tech

Foss Tech AS

Ett företag inom mekatronik som utnyttjar 3D-printprototyper

Rivertrace Engineering 3D Printing Case Study

Rivertrace Engineerings berättelse

Läs om hur Rivertrace Engineering har förändrat sin FoU med hjälp av 3D-print

Ladda ner PDF (3 285 kB)

Kontakta oss om du vill ha mer information

Om du behöver innovativa 3D-printlösningar och tjänster - kontakta oss.

Kontakta oss