VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nedan finns några praktiska frågor och svar gällande Self Service-kontot.

Vad är Canon Self Service?

Canons Self Service-portal är en säker, användarvänlig elektronisk portal som ger kunder större kontroll, information och tryggt ägande av sina Canon-produkter och tjänster.

Det finns fem olika typer av roller som kan konfigureras upp i portalen:

 • Administratör:

  Administratören kallades tidigare för kontoansvarig och är den huvudsakliga kontaktpunkten inom en organisation för att hantera Canon-produkter och tjänster. Administratören har information om alla Canon-produkter som är kopplade till sina konto(n) och de kan delegera sina befogenheter till andra användare som även kan utses till administratörer.

 • Enhetsansvarig:

  Enhetsansvarig kallades tidigare för produktansvarig och är en person som har utsetts till att ta hand om service av en produkt (t.ex. skapa ärenden, ange mätarställningar och uppdatera produktens plats). Enhetshanteraren har endast information om produkter som har kopplats till dem.

 • Lageransvarig:

  En lageransvarig ansvarar för lagerinformation som är relevant för en uppsättning enheter, som är konfigurerade för automatiserad påfyllning av toner via e-Maintenance. Denna roll har tillgång till uppgifter om lagerplatsen såsom namn, anvisningar angående frakt och lagerstatus.

 • Enhets-/lageransvarig:

  En kombination av dessa två roller som beskrivs ovan.

 • Kunskapsanvändare:

  En kunskapsanvändare kan endast visa kunskapsinnehåll och kan inte utföra några andra åtgärder på portalen.

Varför har Canon introducerat det?

Canon svarar på kundernas feedback för en effektiv online-lösning som låter dem lämna önskemål, när så är praktiskt för dem, i vetskap om att dessa kommer att tas emot och hanteras av Canon på ett snabbt och effektivt sätt. Metoderna för att lösa ett problem på egen hand eller genom att kontakta Canons kundtjänst för en snabb och effektiv lösning ska även vara tillgängliga när så är möjligt.

Med introduktionen av Canons Self Service-portal gör Canon det möjligt för kunderna att visa och hantera sin kontoinformation, hantera sina produkter, skicka mätarställningar (för att underlätta korrekt fakturering) och skicka in och övervaka förloppet av ärenden alla dagar i veckan.

Kan Canons kundtjänst se samma information som jag genom Canons Self Service-portal och uppdateras den för båda parter i realtid?

Canons kundtjänst kan se samma information som dig, men de har även ytterligare information tillgänglig om din ärendehistorik, betalningshistorik och kreditvärdighet för att säkerställa att de kan hjälpa dig så mycket som möjligt när du kontaktar Canon. Den portal du öppnar är även synkroniserad med de system som Canons kundtjänst, planerare för serviceutskick och servicetekniker använder (även om den information de har tillgänglig om ditt konto varierar beroende på deras behov) så att om du eller Canon ändrar kontoinformation/uppdaterar ärenden i systemet kan det ses av alla nödvändiga parter.

Jag undrar hur säker portalen och metoden för att överföra data mellan olika system och parter är, eftersom jag undrar över volymen av information ni kan ha om min organisation?

Siebel-baserad teknik (tillhör Canon) som används till Canons Self Service-portal, system för kundtjänst/kontaktcenter och fjärrverktyg för att dela kundinformation ute på fältet är noggrant granskad och godkänd av Canons ICT-säkerhetsgrupp och uppfyller branschstandarderna för datakompatibilitet och -skydd. Det finns stränga säkerhetsregler mellan Canon och dess önskade tjänster och supportleverantörer som har sin egen stränga praxis och förfaranden för kvalitetssäkring för att upprätthålla dataskydd.

Canons Self Service-portal verkar inte visas som den ska för mig. Vilken webbläsare ska jag använda?

Självbetjäningsportalen rekommenderas att användas tillsammans med Google Chrome men den har även stöd för Internet Explorer 11 och Firefox.

Vem är Canon Self Service-administratör för min organisation? Ska det vara jag?

Canon Self Service-administratören ska vara den viktigaste kontaktpunkten inom organisationen för hantering av Canon-produkter och tjänster. Om detta är du kan du delegera ansvaret till andra användare som även kan utses till administratörer eller enhetsansvariga för organisationen.

Så om du normalt hanterar ett stort antal Canon-produkter på flera platser kan du utse andra kollegor på andra platser till att ta ansvar för detta för din räkning, men du kommer fortfarande att behålla den övergripande kontrollen av och insyn i produktportföljen. Om Canon behöver kontakta dig gällande information om tjänster och support eller något som har att göra med ditt konto eller en viss enhet kommer de att kontakta dig eller relevant administratör.

Vem är Canon Self Service-enhetsansvarig för min organisation?

Detta ska vara en person i organisationen som har utsetts av administratören/administratörerna att ta hand om servicen av en produkt (t.ex. skapa ärenden, ange mätarställningar och uppdatera produktens plats). Till skillnad från administratören kommer denna person inte att kunna konfigurera andra administratörer eller enhetsansvariga till att delegera ansvar och kommer inte att vara den första kontaktpunkten för kommunikation om tjänster och support från Canon.

När börjar svarstiden efter att jag har lämnat in ett ärende genom Canons Self Service?

Ärenden kommer att behandlas under normal kontorstid. Begäran om registrering som lämnats in utanför denna tid kommer att hanteras under nästa tillgängliga arbetsdag/tid. Canon strävar alltid efter att svara på ett ärende (och skickar vid behov ut tekniker för att åtgärda eventuella fel) inom kundens avtalade svarstid.

Varför måste jag ange en e-postadress. Vad händer om jag inte vill?

En e-postadress krävs för att du ska kunna registrera dig med Canons Self Service, använda dess funktioner och få viktig information om kontouppdateringar från Canon. Om du inte vill ge oss den informationen måste du fortsättningsvis lämna in ärenden per telefon via vår kundtjänst.

Jag har registrerat mig på Canons Self Service med en felaktig e-postadress. Hur åtgärdar jag detta?

Kontakta lokal kundtjänst för hjälp med detta.

Jag har registrerat min information på Canon Self Service, men jag har inte fått en bekräftelse via e-post.

Kontakta lokal kundtjänst för hjälp med detta.

Vårt konto visar enheter som vi inte längre har. Hur tar man bort dessa?

Kontakta lokal kundtjänst för att informera dem om detta varpå din kontoinformation uppdateras.

Jag ser två kontoreferensnummer när jag loggar in på Canon Self Service. Varför?

Kundkontonumret är kontoreferensen som för tillfället visas på ditt Canon-kontrakt, faktura, offert eller anbudshandlingar. Canons kundtjänst använder systemkontonumret för att identifiera dig.

Canons Self Service-portal accepterar inte mina mätarställningar. Vad ska jag göra?

Se till att mätarställningarna du skickar in överensstämmer med anvisningarna:

 1. Mätarställningarna får inte vara lägre än de tidigare
 2. De kan bara anges en gång om dagen.

Om allt detta är som det ska förser du Canons kontaktcenter med mätarställningarna över telefon så kommer detta att undersökas eller uppdateras.

Alla accepterade mätarställningar visas i historiken nästa gång du loggar in på Canons Self Service-portal.