TJÄNSTER

Molnupphandlingstjänster


Woman holding a mobile phone and sitting cross-legged at a desk next to a PC chats to a colleague across the office.

Automatiserad Purchase to Pay-process som gör livet enklare

Hantera din Purchase to Pay-process i molnet och dra nytta av ökad kostnadskontroll, förbättrad säkerhet och ordentlig avkastning på din investering.

Canons molnupphandlingstjänster automatiserar den heltäckande P2P-processen från upphandling till betalning och utnyttjar fördelarna med en molntjänst. Drift, underhåll och uppgraderingar hanteras av Canons tekniska specialister och det krävs inga utlägg för maskinvaruinfrastruktur eller IT-resurser, vilket frigör tid och resurser som kan användas till kärnverksamheten.

Det här erbjuder vi

En heltäckande lösning

Upptäck en kostnadseffektiv, säker och skalbar lösning som automatiskt hanterar fakturor, leverantörskontrakt, utgifter för inköp och anställda.

Smidiga uppgraderingar

Tillgång till de senaste uppgraderingarna och lanseringar av nya funktioner utan ytterligare abonnemangskostnader, eller kostsamma och tidskrävande uppgraderingsprojekt.

Säker lagring

Canon Europas värdplattform är helt kompatibel med datahanteringsbestämmelserna och säkerställer högsta säkerhetsstandard för dina data.

Kundrekryteringstjänst

Dra nytta av Canons särskilda tekniska resurser för att installera och ge stöd till kundrekryteringsprocessen, plus användaråtkomst till din särskilda lösningsmiljö online.

Onlinesupportdesk

Hantera och underhåll dina upphandlingstjänster i molnet med hjälp av en specialiserad onlinekundtjänst som ingår i ditt serviceabonnemang.

Cloud Procurement Solutions

Kapaciteter

Fullständigt integrerade

Dina upphandlingstjänster i molnet är säkert hanterade och stöds för din räkning under hela dess livslängd.

Kunniga konsulter

Våra särskilda konsulter konfigurerar och integrerar den lösning som bäst passar dina behov.

Fakturainläsningsalternativ

Få åtkomst till valfri fakturascanning, dokumentvalidering och inläsning av out-tasking-tjänster.

Blonde-haired woman in dark-rimmed glasses and khaki blouse smiles broadly as she looks at something on her laptop.
Maximera företagets kassaflöde med Canons lösningar för molnupphandling och leverantörsskulder.

Relaterade tjänster och lösningar

Close-up of a woman’s hand holding a silver pen between her fingers as she keys in numbers on a calculator.

Purchase to Pay

Få total kontroll över kassaflödet och bättre översikt via ett strömlinjeformat digitalt system.

A stack of ring binders full of papers piled on top of one another on a mahogany filing cabinet.

Dokumentinläsning och databearbetning

Öka effektiviteten med automatiserad hantering av fysisk och digital datainmatning.

Overhead shot of six casually dressed office workers sat around a communal table comparing graphs on laptops and clipboards.

Bearbetningstjänst för inkommande information

Automatisera och effektivisera inläsning och bearbetning av inkommande dokument.

Upptäck hur Canons expertis kan optimera dina affärsprocesser.

PRATA MED VÅRT TEAM