Affärstransformation

Balansera anpassningsbarhet och sekretess i din kundkommunikation

Så uppnår du den rätta balansen med din strategi

Hämta kapitel 3

Balansera anpassningsbarhet och sekretess

Läs det tredje kapitlet i Canons e-bok och lär dig mer om hur ditt företag bör hantera kundkommunikation

Hämta kapitel 3

Toucan on branch

Följ modern lagstiftning och leverera en utmärkt kundupplevelse

Hur kan företag hantera kundkommunikation med dagens lagstiftning?
Med kunder som kräver både anpassning och sekretess kan det vara problematiskt att hitta rätt balans. 80 %2 av kunderna är mer benägna att göra affärer med ett företag om det erbjuder en personligt anpassad upplevelse. Men forskning från Salesforce 2018 fann att förtroendet för varumärken har sjunkit rejält, då 54 % menar att företag som samlar in personuppgifter inte har kundernas intressen i åtanke1.
Med denna utmaning i åtanke, hur kan marknadsförare leverera smartare, personligt anpassad marknadsföring utan att inkräkta på kundens integritet? Hämta kapitel tre av vår e-bok, Kundupplevelseresan – ett outforskat äventyr, för att ta reda på mer

Hämta kapitel 3

Liknande lösningar

Få vägledning kring kundkommunikation