Behöver ditt företag en riskhanteringsprocess?

Starta riskhanteringsprocessen med Canons guide till datasäkerhetslagstiftning

LADDA NER GUIDE

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Att driva ett företag handlar om att ta risker. På CNBC:s lista över de mest innovativa företagen¹ premieras de organisationer och chefer som tar smarta risker. De kan ta stora risker som även ger stora vinster. Även om det inte är rätt strategi för alla så visar det på vilka avvägningar som måste göras om innovationerna ska hålla samma takt som marknaden.

Även om säkerhetsfrågorna har hamnat allt högre på företagens agendor så har de som ansvarar för den, dagens CIO:er och CISO:er, fått rykte om sig att hindra utvecklingen när de juridiska frågorna fått företräde framför innovationen.

Riskhanteringens effekter

Kort sagt så måste alla organisationer ta vissa risker och undvika andra. För att kunna göra det måste de vara medvetna om vad som utgör en framgång. Svaret beror på vilken bransch företaget verkar i eller avdelningarnas olika funktioner, men dagens säkerhetspersonal bör sträva efter att främja utvecklingen. Risker kring informationssäkerheten bör ses som hanterbara, och inte som större problem än andra former av risker inom verksamheten.

Du bör alltså acceptera att vissa risker alltid finns där, och att det alltid kommer ske överträdelser. Därför är det extra viktigt att ha en färdig strategi för när de gör det. Dagens CIO:er fokuserar ofta på hotutbildning snarare än hotreducering.

3 colleagues reviewing content on tablet

Stegen i riskhanteringsprocessen

En effektiv riskhantering börjar med att identifiera de omedelbara riskerna verksamheten står inför och att utbilda ledningen och de högre cheferna kring vad de innebär. En effektiv riskhantering är allas ansvar. Dataintrång kan orsaka stora ekonomiska och anseendemässiga skador, och både ledningsgruppen och de anställda i verksamheten måste förstå de potentiella kostnaderna och vad som måste göras i händelse av läckage.

Vissa organisationer använder simuleringar av incidenter eller kriser till detta. Det gör inte bara att ni kan upptäcka blinda fläckar, utan medarbetarna får även mer självförtroende och känner sig förberedda om någonting skulle inträffa.

Precis som cyberhoten utvecklas så måste även hanteringen av och policyerna för dem göra det. Även om det är högre chefer som måste modifiera strategin för riskhantering så måste alla i organisationen kunna bidra med förslag och hjälpa till med att skapa bästa möjliga hanteringsmekanismer.

Business people discussing over computer

Checklista för riskhanteringsprocessen

  • Kom ihåg att företagets övergripande strategi kan ändras snabbt. Tillväxt på nya marknader kan leda till nya ekonomiska och informationsrelaterade risker.
  • Användningen av digital teknik som sociala medier och molnet kan också påverka.
  • Strategin för riskhantering måste avvägas mot företagets strävan efter tillväxt.

Hantera avdelningarnas olika riskbenägenheter

Av denna anledning måste säkerhetsprinciperna tillåta en viss risknivå för att upprätthålla sammanhållningen inom organisationen. Säkerhetsöverträdelser inträffar ibland¹, och lika viktigt som att förhindra dem är att ha en process redo för att hantera dem när de inträffar baserat på vad saken gäller.

Riskhantering bör ingå i processen med att utvärdera riskbenägenhet, tillämpa riskhanteringsprinciper och slutligen informera verksamheten om att riskåtaganden inte är fel i sig utan snarare en validering av en överenskommen process.

¹ Exklusiva artiklar av CNBC som tar upp BCG:s årliga rapport Most Innovative Companies.

Efterlevnad och dataskyddslagar

52 % av alla företag vet inte hur de påverkas av GDPR. Ta reda på hur de nya dataskyddslagarna från 2018 påverkar din verksamhet

LADDA NER GUIDE

Office team working together

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur Canons lösningar för informationssäkerhet kan hjälpa ditt företag


KONTAKTA OSS