Ekonomichefens guide till
digital transformation

Förvandla företagets avdelningar till vinstmaskiner genom att optimera era affärsprocessser

LADDA NER GUIDE

Den digitala transformationens resa: en guide till framgång

80 % av alla som jobbar med ekonomi kan inte hålla jämna steg med digitaliseringsmålen. Ta reda på hur du kan planera en realistisk transformation

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

En guide till digital transformation för ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är traditionellt sett beroende av manuella processer. Faktum är att en nyligen genomförd undersökning av verksamma inom finans upptäckte att 80 % erkänner att de kämpar för att hålla jämna steg med företagets digitala mål och 66 % säger att de är mer beroende av papper än någon annan affärsfunktion.


Kampen om budget pågår alltid och ekonomiavdelningen rykte som ett kostnadsställe innebär att många ekonomichefer måste öka företagets prestation och balansera risken med krympande balansräkningar.


Digital teknik är den mest effektiva åtgärden för moderna ekonomichefer att hantera de här utmaningarna direkt. Hur ser framtiden ut för ekonomifunktionen i digital transformation? Hur kan ekonomichefer förvandla den ekonomiska funktionen till en vinstmaskin som ökar företagets prestation via digitala verktyg?

Ramverket för transformation av ekonomifunktionen

Det finns en mängd tillgängliga tekniker för de som ansvarar för att transformera ekonomiavdelningars sätt att arbeta i dagsläget. Med en digital vägkarta för att distribuera de här lösningarna kan ekonomiavdelningar starta sin digitala utveckling.


Här finns allt från automatiska faktureringsprocesser till digitalt effektiviserade P2P-lösningar (Purchase to Pay). Det viktiga är att arbeta fram en omfattande strategi som säkerställer att verktygen ger mesta möjliga effekt för företaget på kort sikt samtidigt som den hjälper till att utveckla företaget på den långsiktiga transformationsresan.

Automatiska processer

Framsynta ekonomichefer undersöker automatisk och digital teknik som holistiskt medför besparingar och effektiva processer i företagen för att ge dem utrymme och möjlighet att växa. När du inför en automatisk, heltäckande P2P-lösning i till exempel leverantörsreskontrafunktionen minskas direkt tiden, pengarna och administrationen som läggs på improduktiva och föråldrade arbetsflöden, och som begränsar tillväxtpotentialen och hämmar lönsamheten.

Vad händer härnäst för ekonomichefen?

Oavsett blandningen av tekniker bör företaget inte förvänta sig att allt kommer att förändras över en natt. Framtiden för digital transformation för ekonomifunktionen sker stegvis och kanske inte omfattar hela avdelningen till en början. En del arbeten på administrativa kontor kanske fortfarande hanteras bäst på ett traditionellt budgeteringssätt på kort sikt, medan mer brådskande digitala lösningar införs och integreras i den större organisationen.

Digital transformation

Det är tydligt att ekonomicheferna spelar en viktig roll i företagens digitala transformation. Automatiseringen och digitaliseringen av processer som består av budgetering, resurs, leverantörsbetalningar och fakturahantering kan ange tonen för digitalt ledarskap och framsteg.


Genom att anamma den här metoden kan ekonomifunktionen även uppnå de indirekta fördelarna med att skapa fortlöpande värde för organisationen. Att införa effektiva interna processer som stöds av ett tydligt ramverk för den digitala transformation kan räcka långt för att stödja företagets tillväxt.


Alla ekonomichefer kan se fördelarna. Om digital finans tas emot väl kan du uppnå sänkta kostnader, ökad effektivitet, bättre regelefterlevnad och effektivare kommunikation med leverantörer och fordringsägare. Det är fördelar som inte bara förbättrar finansfunktionens prestation i verksamheten, utan faktiskt bidrar till företagets fortlöpande och långsiktiga tillväxtplaner.

Läs Canons guide för att ta reda på hur du lyckas med din digitala transformation

Relaterade lösningar

Undersök mer

Upptäck hur du påbörjar din resa mot digital transformation

KONTAKTA OSS