Fyra trender inom RPA som påverkar informationshanteringen.

Klara informationshanteringens utmaningar med en smartare strategi och automatisering för digital transformation.

LADDA NER GUIDE

Gör en plan för din digitala transformationsresa

88 % av företagen har ännu inte dragit nytta av sin digitala strategi. Upptäck hur du kan optimera din strategi för att uppnå framgång

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

Trender inom informationshantering

Bristande informationshantering får allvarliga konsekvenser för företagssäkerheten. Det innebär en risk för rättsliga åtgärder, höga böter och en negativ inverkan på ryktet. Teknik kan dock vara den perfekta vägen till effektiv och korrekt informationshantering. Här diskuterar vi fyra trender inom digital transformation – molntjänster, IoT, automatisering och mobilt arbete – och deras inverkan på hanteringen av arbetsplatsinformation.

Samarbete i molnet

Sedan databehandling i molnet skapades och blivit mer populärt är det en av de viktigaste tekniktrenderna under det senaste decenniet, och dess fördelar är väletablerade. En lyckad strategi för digital transformation bör dock uppmärksamma att medan moln skapar möjligheter, är företags tekniska infrastrukturer ofta av mångsidig karaktär. Nyare outsourcing- och digitala element körs tillsammans med äldre system, till exempel lokala och pappersbaserade element.

Integrering är en av de största utmaningarna för alla hybridföretag, samtidigt som det är nyckeln till framgång. Samarbete i molnet, en metod där delning och gemensam författning av filer sker via molntjänster och där allt överförs till ett centralt ”moln”, har visat sig vara ovärderligt i den här processen, eftersom det skapar en miljö där fysiska och digitala tillgångar är tillgängliga på ett och samma ställe.

Automatisering

Automatisering spelar en allt viktigare roll inom företag idag och kan ses som nästa steg för digital transformation efter digitalisering av manuella processer. Automatiska arbetsuppgifter gör det möjligt för organisationer att effektivisera processer, minska andelen mänskliga fel och utveckla en kostnadseffektiv lösning för de anställdas produktivitet. Ett resultat av det här är ökad trivsel på arbetet, eftersom automatisering gör att de anställda slipper repetitiva arbetsuppgifter och kan fokusera på mer givande arbete. Automatisk teknik är också för det mesta neutral både till IT-system och -processer, vilket gör det möjligt för företag att utveckla befintliga äldre system.

Balls bouncing on a table, one is orange the rest are white

Mobilt arbete

Möjligheten för anställda att arbeta varsomhelst har gjort underverk för produktiviteten. Det har dessutom hjälpt till att främja mer flexibla arbetssätt, något som ökat trivseln på arbetet. Men mobilt arbete har tvingat företag att tänka efter ordentligt när det gäller informationshantering. I och med att personalen kan arbeta utanför kontoret blir det extra viktigt att den behåller ett strikt förhållningssätt till informations- och datahantering för att inte skapa sårbarhet för överträdelse eller förlust.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) är ett riktigt globalt tekniskt fenomen som knyter samman ett häpnadsväckande utbud av enheter, bland annat konsumentelektronik, betalningsterminaler och bilar. Det här nätverket har potentialen att revolutionera kontoret. Den detaljerade insikten i kundernas beteende som IoT erbjuder låser upp enorma möjligheter att sänka kostnader, effektivisera processer och förbättra tillhandahållen service. McKinsey uppskattar att IoT har kraften att generera 1,1 biljoner dollar (924,4 miljarder euro) i ekonomiskt värde till 2025*. Idag börjar företag introducera användningen av artificiell intelligens (AI), maskininlärning, naturligt språk och bildbehandling i dataanalysprocessen, vilket ger ökade insikter i de data som genereras.

Möjligheterna för företag att dra nytta av den här tekniken och omvandla informationshanteringen är oändliga, och för många har resan precis börjat. Förra året hade 49 % av företagen inte någon digital strategi på företagsnivå (4 498 CIO-undersökning i 86 länder)** och av dem som har en strategi ansåg 88 % att deras företag ännu inte hade dragit nytta av den fullt ut. I den här förändringens tid bör företag vara flexibla och utforma digitala lösningar för informationshantering som integrerar manuella, digitala och automatiska processer.

*McKinsey, The internet of things: mapping the value beyond the hype, juni 2016


**Harvey Nash/KPMG CIO Survey: Navigating uncertainty, april 2017

Läs Canons guide för att ta reda på hur du lyckas med din digitala transformation

Relaterade lösningar

Undersök mer

Upptäck mer om att digitalisera ditt företag med hjälp av Canon

KONTAKTA OSS