Är ert kontor anpassat efter GDPR-lagstiftningen?

Hur väl uppfyller ditt företag kraven? Ta reda på det med Canons GDPR-översikt

LADDA NER INFOGRAFIKEN

Close up of man with tablet and laptop

De regler kring datasäkerhet som påverkar dig mest

Viktig ny datalagstiftning som infördes 2018 har stor inverkan på strategierna hos europeiska datadrivna företag, oavsett storlek eller bransch.

I den här översikten går vi igenom gällande lagstiftning och tittar närmare på viktiga nyckeltal och fakta kring GDPR, PSD2 och andra regelverk.

ISO-krav har förbättrat informationen 98 %

Olaglig aktivitet beräknas kosta 637,6 miljoner i EU-medel, så det har aldrig varit viktigare med regelefterlevnad

LADDA NER INFOGRAFIKEN

Female hands with black tablet
Office team working in office around white desks

Efterlevnad gällande dataskyddslagar

Använd dig av digital teknik och skräddarsy en riskhanteringsstrategi som passar för verksamheten

Ta reda på hur Canons kontorslösningar kan göra ditt uppkopplade kontor säkrare


KONTAKTA OSS