ARTIKEL

Bli redo för framtiden

Positiva affärsmöjligheter genom digitalisering

Black and white image of faces with one image in colour

Ett nytt arbetssätt

Digitaliseringen har ökat lefter nedstängningarna på grund av COVID-19. Vi vet att det kommer vara ett osäkert läge framåt och verksamheter som tillhandahåller trycksaker borde reflektera över hur de kan fortsätta att fungera med pågående störningar i arbetsförhållandena.

E-handeln spelar en viktig roll för möjligheten att kunna fortsätta att handla. Som kunder är vi vana vid att handla online, så varför skulle inköp av utskrifter vara annorlunda? Verksamheter som tillhandahåller trycksaker med beställningssystem online upplever att det är enklare att upprätthålla en affärskontinuitet.

De med fler automatiska processer upplever utan tvekan att det är enklare att ”återgå till det normala”, särskilt om arbetsstyrkan har minskat på grund av sjukdom, frånvaro på grund av isolering eller pågående nedstängningar där verksamheter måste införa arbete på distans eller vidta åtgärder för social distansering.

Det finns två viktiga saker som alla verksamheter bör tänka på nu: gör det så enkelt som möjligt för dina kunder att beställa och gör produktionen så enkel som möjligt för dig.

Personalised holiday direct mail with envelopes

Göra åtgärder enkla, smidiga och smartare

Att ha en webb-till-utskrift-plattform med självbetjäning innebär att kunder kan skapa och skicka sina egna jobb till produktion. De goda nyheterna är att det kan implementeras på distans, så du kan bli aktiv online på nolltid.

Genom att automatisera produktionslinjen kan du dra nytta av snabbare leveranstider med minimal manuell hantering. Alla steg i arbetsflödet kan automatiseras, bland annat preflight och utskrift.

Du kan schemalägga produktionen upp till åtta timmar i förväg och även ta bort utskriftsförberedelser för återkommande dokument, bland annat komposition, materialval och korrigering av bildfärger – och sedan spara inställningarna till nästa gång.

Du kan automatisera allt från jobbpriser, produktionshantering, provtryck online och meddelanden för jobbstatus. Smarta programvaror för arbetsflöden kan dela upp jobb mellan enheterna och automatiskt utlösa intern efterbehandling.

I den bästa av världar gör kunden en beställning och den enda gången personalen har något att göra med den är när den ska förberedas för leverans.

Nästa generations verksamhet för trycksaker

Den fullständiga påverkan av COVID-19 är fortfarande okänd. Social distansering innebär att företagare måste hantera nya arbetsrutiner, men de här krisåtgärderna är inte långsiktiga. Därför är det dags att tänka smartare kring dina åtgärder.

Med en onlinebutik är du tillgänglig dygnet runt, vilket ger dig möjlighet att hantera ökade volymer och vinna fler affärer. Med programvara för automatisering av arbetsflöden kan du ha en enda kontrollpunkt för att centralt – och med fjärrstyrning – hantera produktionen och få meddelanden i realtid. Tack vare det kan du få tid över till att fokusera på hur utskrifter kan tillföra ytterligare mervärde till dina kunders verksamhet.

Med ett tillförlitligt och helt automatiserat system kan dina kunder enkelt beställa utskrifter och produktionen, oavsett process, är virtuellt smidig, från mottagna filer till leverans. Nu är det dags att uppnå positiv affärseffektivitet genom automatisering som hjälper dig att bygga en flexiblare verksamhet på lång sikt.

Vill du veta mer?

PRATA MED VÅRT TEAM