Den Digitala Transformationen och HR-processer

Hjälp ditt företag att fylla gapet i digital kompetens via realistiska mål för transformationen

LADDA NER GUIDE

En guide till lyckad digital transformation

Två av tre företag hanterar fortfarande sina HR dokument på papper - läs mer om förändringsarbete som fungerar

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

HR-chefernas roll inom digital transformation

Bara 29 % av alla verksamma inom IT anser att deras företag förstår och är förberedda för digital transformation, och många känner att de saknar kompetens för att bygga grunden för digital förändring. När du står inför den här utmaningen är det viktigt att fundera över vad HR har för roll i den digitala transformationen. En HR-utveckling pågår, med allt större tryck på att få nya talanger att förbättra sina data- och digitala färdigheter, som i sin tur ska hjälpa företag att verkligen dra nytta av digitaliseringens fördelar.

Se upp för kompetensluckan

I en tid när digitalisering är högsta prioritet för europeiska företag är det överraskande att vi lider av en sådan förlamande lucka i digital kompetens. Det finns alldeles för få IT-akademiker i Europa och i takt med att tekniken utvecklas växer klyftan. För närvarande har två femtedelar av EU:s arbetsstyrka för lite, eller ingen, digital kompetens enligt Europaparlamentet. Med den höga arbetslösheten finns risken att 500 000 IT-jobb i Europa inte tillsätts till år 2020. Underlåtenheten att uppfylla det här tillväxtområdets behov sätter mycket press på verksamma inom HR i hela Europa. Men det är också ett hot att sakta ner de framsteg som digital transformation innebär bland europeiska företag. Det vore mycket destruktivt för den totala tillväxten.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

HR:s roll inom digital utbildning

Hur kan HR förbättra prestationen hos ett företag som genomgår en digital transformation? Digitalisering kan introducera nya möjligheter för företag, men HR-teamet är avgörande för att säkerställa att de här fördelarna verkligen tas tillvara. Verksamma inom HR bör först och främst säkerställa att de kan överföra betydande resurser till utbildning och utveckling. Den här kunskapshöjande övningen måste vara en funktion som ”alltid är aktiverad” för att säkerställa att befintlig personal utvecklar ett ”digitalt tänkande”.

Dessutom garanterar den här kontinuerliga utbildningen att nyanställda utrustas med den nödvändiga digitala kompetensen för framtiden. En konstant utbildningsfunktion innebär att inlärningen kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Stort fokus måste även läggas vid att investera i den yngre generationen som fanbärare för digital transformation. Utbildningsprogram, till exempel praktikplatser kopplade till skolor och universitet, kan utrusta den framtida arbetsstyrkan fullt ut för att klara av kraven i det digitala arbetslivet.

HR-utveckling

Affärsvärlden förändras och traditionella arbetsroller genomgår en radikal förändring. Det resulterar i en HR-utveckling, med avdelningar som spelar en avgörande roll för att förbereda organisationer för digital transformation. Genom att spela dubbla roller – att locka till sig nya talanger och organisera nödvändig utbildning för anställda – ser verksamma inom HR till att företagen är redo för en konkurrensutsatt digital marknad.

Hantera utmaningar med digital transformation med hjälp av Canon

Relaterade lösningar

Undersök mer

Upptäck mer om att digitalisera ditt företag med Canon

KONTAKTA OSS